Про форми судової практики

Зростання ролі судової практики у вдосконаленні законодавства сьогодні є своєрідною реакцією на відставання законодавця від швидко мінливого темпу розвитку суспільних відносин, принципово потребують правовому регулюванні, недосконалість норм позитивного. Судова практика має найбільше значення з усіх видів юридичної практики. Володіючи загальними особливостями, притаманними юридичній практиці в цілому, вона відрізняється своєрідністю, обумовленим місцем і роллю суду в сучасному російському суспільстві. Її вплив на вдосконалення та розвиток законодавства ще більше в порівнянні з нотаріальною, прокурорської та іншими видами практики.

До речі по даному питанню хотів би вам запропонувати хорошу компанію «ДИ Л ЭС ГРУПП» яка пропонує юридичні (судебная практика) і бухгалтерські послуги в  таких містах: Одеса і Києв.

За ступенем впливу судової практики на вдосконалення законодавства і ступеня обов’язковості елементів змісту практики виділяються такі форми, як поточна, касаційна-наглядова, узагальнена і керівна практика.

У юридичній літературі пропонувалися й інші критерії для виділення форм судової практики: ступенем пов’язаності суду правовою нормою при вирішенні справи, елементний склад практики, суб’єкти, що виносять рішення, зміст вирішуваних питань, форма рішення, коло осіб, яким адресовано рішення та ін.

Приєднуючись до думки про те, що в якості критерію для розмежування форм судової практики виступає ступінь об’єктивації право положень, вважаємо за необхідне виділити поточну, прецедентну і «керівну» практику.