Клімат

Клімат – це багаторічний режим погоди, що характеризується певним кліматичним показником. Т.к. за характером погоди один рік відрізняється від ін, то найбільш надійними виявляються тільки ті кліматичні показники виведені за період близько 50 років. У практичних цілях у кліматичні характеристики вводяться крайні погоди (min, max).

Кліматом можна назвати і сукупність метеорологічних явищ клімат характеризується наступними метеорологічними показниками.

сонячна радіація (тривалість сонячного сяйва);

температура повітря і поверхні грунту;

вологість повітря;

атмосферний тиск;

вітер;

хмарність;

опади;

сніговий покрив (кількість днів);

горизонтальна видимість (туман, серпанок, імла і ін.)

можна по-різному описувати різні типи клімату, але найбільш доцільним видається підхід з використанням температури і кількості опадів.

Ці 2 фактора, мають найбільший вплив на поширення типів грунтів, рослинності, тварин і діяльності людини. У кожному конкретному регіоні клімат визначається декількома факторами. Найбільш важливим є кількість надходить сонячного світла, або сонячної радіації. Близько 1/3 сонячної радіації відбивається хмарами, снігом і льодом, а також поверхнею води і суші. Решта 2/3 поглинаються Землею і атмосферою. Менш 0,15% використовується зеленими рослинами для фотосинтезу.

Земна куля нагрівається нерівномірно, що призводить до утворення градієнтів температури і тиску. Ці градієнти викликають вітру і океанічні течії.

Велику роль в описі клімату відіграє поширення суші і води. Суша швидше, ніж вода, нагрівається і остигає, тому континентальний клімат більш суворий, ніж морський. Гірські масиви впливають на кількість випадаючих в регіоні опадів.

Всі фактори в природі взаємопов’язані, дуже важливо представити характер взаємодії між умовами середовища і факторами середовища та екосистеми. Наприклад, хороша зволоженість в літній період сприятливішими позначається на зростанні рослин, ніж восени. Стійкість до низьких температур у рослин вище, якщо в пізній літньо-осінній період випадають дощі, і навпаки, нижче якщо цей період відрізняється сухістю і вітряною погодою.

Дані температури і опадів по місяцях, сезонах і роках, відображають у вигляді клімограмм, у яких на осі абсцис відкладаються опади, а на осі ординат – температура. Послідовне з’єднання всіх точок по місяцях протягом року дає уявлення про сезонну зміну клімату. Клімограмми сприяють кращому розумінню й відмінностей в кліматі досліджуваних районів.

На основі кліматичних факторів розроблено метод визначення доступності води в грунті. По осі абсцис відкладають місяці через рівні відрізки, по осі ординат ліворуч – температура по місяцях, а праворуч – опади по місяцях при співвідношенні мірності температури й опадів як 1:5. крива опадів, розміщується нижче кривої температури, вказує на сухий період року, а якщо вона розміщується вище кривої температури, то виділяє вологий сезон. Ця клімограмма дозволяє порівняти природні умови різних районів і визначити кліматичні періоди в році у розвитку рослинності.