Рівні виробництва органічної речовини

Розрізняють різні рівні продукування, на яких створюється первинна і вторинна продукція. Органічна маса, створювана продуцентами в одиницю часу, називається первинною продукцією, а приріст за одиницю часу маси консументів-вторинною продукцією.
Первинна продукція підрозділяється як би на два рівні – валову і чисту продукцію. Валова первинна продукція – це загальна маса валового органічної речовини, створювана рослиною в одиницю часу при даній швидкості фотосинтезу, включаючи і витрати на подих.
Рослини витрачають на дихання від 40 до 70% валової продукції. Найменше її витрачають планктонні водорості – близько 40% від усієї використаної енергії. Та частина валової продукції, що не витрачена «на дихання», називається чистої первинної продукцією: вона являє собою величину приросту рослин і саме ця продукція споживається консументами і редуцентами.
Вторинна продукція не ділиться вже на валову і чисту, так як консументи і редуценти, тобто всі гетеротрофи,
134
збільшують свою масу за рахунок первинної продукції, тобто використовують раніше створену продукцію.
Розраховують вторинну продукцію окремо для кожного трофічного рівня, так як вона формується за рахунок енергії, що надходить з попереднього рівня.
Всі живі компоненти екосистеми – продуценти, консументи і редуценти – складають загальну біомасу (жива вага) співтовариства в цілому або його окремих частин, тих чи інших груп організмів.

Біомасу зазвичай висловлюють через сирої та сухої вага, але можна виражати і в енергетичних одиницях – в калоріях, джоулях і т. п., що дозволяє виявити зв’язок між величиною енергії, що надходить і, наприклад, середньої біомасою.
На освіту біомаси витрачається не вся енергія, але та енергія, яка використовується, створює первинну продукцію і може витрачатися в різних екосистемах по-різному. Якщо швидкість її вилучення консументами відстає від швидкості приросту рослин, то це веде до поступового приросту біомаси продуцентів і виникає надлишок мертвого органічної речовини. Останнє призводить до заторфовиванію боліт, заростання дрібних водойм, створенню великого запасу підстилки в тайгових лісах і т. п.
У стабільних спільнотах практично вся продукція витрачається в трофічних мережах і біомаса залишається постійною.