екологізація суспільної свідомості – питання

Контрольні питання
/. Охарактеризуйте основні етапи формування нового екологічного світогляду.
2. У чому суть ноосферного мислення?
3. Чому на зміну антропоцентризму повинен прийти новий тип екологічної свідомості – екоцентризму?
4.

Які основні принципи биосферной етики (по Ф.Я. Шипунова)?
5. Що таке екологічна освіта, виховання і культура?