Які наслідки застосування хімікатів

Навіть недосвідчена людина не може не помітити шкода, заподіяна промисловим виробництвом (наприклад, викидами газів, пилом), оскільки від цього страждає і навколишнє рослинність, і зовнішній вигляд будівель і архітектурних пам'яток. Інакше йде справа в землеробстві, садівництві та лісовому господарстві. Часто навіть фахівець не може дати відповіді, до яких наслідків призведе, наприклад, інтенсивне застосування мінеральних добрив, засобів захисту тварин і рослин (пестицидів) або хімічних регуляторів росту і розвитку (в тому числі гербіцидів). Такі наслідки дуже небезпечні, але так як їх важко буває відразу виявити, то можна і недооцінити їх згубну дію на людину і тварин. Щоб виявити ці токсичні речовини і виявити їх дію як у місцевому, так і в глобальному масштабі, фахівцям доводиться вдаватися до найтонших біологічним і хімічним експериментам, різним методам і прийомам. Тільки так можна добитися результатів і на підставі їх вимагати, щоб застосування отрутохімікатів не виходило за межі дозволеного, а в деяких випадках і зовсім припинено.
Проблему забруднення навколишнього середовища хімікатами, враховуючи її серйозні наслідки для здоров'я людини і тварин, не можна розглядати ізольовано від усіх інших джерел забруднення природи отруйними речовинами. Багато забруднювачі, поширювані людиною, діючи спільно, посилюють свій токсичну дію і викликають захворювання.
Нещодавно вказувалося, що поліхлорбифенілу (ПХБ), аналогічно ДДТ важко розкладаний хімічний препарат, поширений вже по всій земній кулі. За хімічним складом та фізичними властивостями він схожий з ДДТ, хоча мова тут йде не про пестициди.

Про застосування поліхлорбифенілу і про його наявність в організмі морських тварин, хижих і морських птахів, у материнському молоці і в жирових відкладеннях людини і про його шкідливу дію ми вже говорили докладно в розділі про забруднення морить. У людини поліхлорбифенілу викликає (за даними японських вчених) хвороба печінки, помутніння кришталика, зміна пігментації і нервові розлади. При взаємодії ПХБ і ДДТ їх токсичну дію посилюється.
У цьому зв'язку необхідно роз'яснити поняття «стрес». Причиною його виникнення може виявитися спосіб життя, але не останню роль відіграє також і характер харчування, вплив навколишнього середовища і надмірне напруження, властиве нашому сучасному індустріальному суспільству. При стресі з'являється раптове вкрай сильне серцебиття і посилення кровообігу, як і нервову напругу. У високорозвинених промислових країнах стрес є причиною дуже великої частки смертності.