Біотехнологія в охороні навколишнього середовища

В останні роки в екологічній науці все більший інтерес проявляється до біотехнологічним процесам, заснованим на створенні необхідних для людини продуктів, явищ і ефектів за допомогою мікроорганізмів.
Стосовно до охорони навколишнього природного середовища людини біотехнологію можна розглядати як розробку і створення біологічних об'єктів, мікробних культур, спільнот, їх метаболітів і препаратів шляхом включення їх у природні кругообіг речовин, елементів, енергії та інформації (В. П. Журавльов і ін, 1995).


Біотехнологія знайшла широке застосування в охороні природного середовища, зокрема при вирішенні наступних прикладних питань:
- Утилізації твердої фази стічних вод і твердих побутових відходів за допомогою анаеробного зброджування;
- Біологічного очищення природних і стічних вод від органічних і неорганічних сполук;
- Мікробного відновлення забруднених грунтів, отримання мікроорганізмів, здатних нейтралізувати важкі метали в опадах стічних вод;
- Компостування (біологічного окислення) відходів рослинності (опаду листя, соломи тощо);
- Створення біологічно активного сорбирующего матеріалу для очищення забрудненого повітря.