Архіви за день Серпень 26th, 2014

Екологічний ніші

Життя організмів залежить від сукупності факторів, що діють в їх середовищі існування. Проте в ході історичного розвитку організми розвинули безліч пристосувальнихмеханізмів, які додали їм надзви-ную здатність до пристосування в навколишньому середовищі. Саме це забезпе-чує здатність виду до розширення свого ареалу, під яким розуміють область земної кулі, де зустрічається даний вид. Ареал може складати всього лише [...]

Просторова структура біоценозу

Види в біоценозі утворюють і певну просторову структуру, особливо в його рослинної частини – фитоценозе. Насамперед чітко визначається вертикальне ярусное будова в лісах помірного і тропічного поясів. Наприклад, в широколистяних лісах можна виділити 5-6 ярусів: перший – дерева першої величини (дуб, липа, в’яз); другий – дерева другої величини (горобина, яблуня, груша, черемха та ін); третій [...]

Регуляція щільності популяції

Логістична модель росту популяції передбачає наявність якоїсь рівноважної (асимптотической) чисельності і щільності. У цьому випадку народжуваність і смертність повинні бути рівні, тобто якщо b * d, то повинні діяти фактори, що змінюють або народжуваність, або смертність.Фактори, що регулюють щільність популяції, діляться на залежні і незалежні від щільності. Зовсім змінюються зі зміною щільності, а незалежні залишаються [...]

Популяції – контрольні питання

Популяції – контрольні питання Контрольні питання/. Яке місце популяцій в біоті Землі?2. Що відображають статичні показники популяції?3. Чому толерантність популяції до факторів середовища значно ширше, ніж у особини, і яке екологічне значення цього явища?4. Що відображають динамічні показники популяції?5. Що розуміється під тривалістю життя виду? «Демографічні таблиці» і криві виживання.6. Які екологічні причини, що викликають [...]