Архіви за день Серпень 25th, 2014

Сукцесія первинна

Первинна сукцесія – Процес розвитку і зміни екосистем на незаселених раніше ділянках, що починається з їх колонізації.Приклад – поступове обростання голих скель з розвитком в кінцевому підсумку на них лісу. При цьому розрізняють наступні етапи: – Поселення накипних лишайників, несучих своєрідну мікрофлору і багату фауну найпростіших, коловерток, нематод, активність яких переривчаста, відзначається в основному після [...]

Взаємодія організму й середовища – контрольні питання

Контрольні питання /. Що таке середовище проживання і які середовища заселені організмами? Поняття про екологічні чинники.2. Як називають сукупність факторів неорганічної середовища? Дайте характеристику цих факторів.3. Як називають сукупність впливів життєдіяльності одних організмів на життєдіяльність інших?4. У чому полягають внутрішньовидові та міжвидові взаємини? Адаптаційні процеси, значення при цьому періодичних і неперіодичних факторів.5. Як називаються генетичні [...]

Біотичні фактори і розвиток популяції

Кожен живий організм живе в оточенні безлічі інших, вступаючи з ними в найрізноманітніші відносини, як з негативними, так і з позитивними для себе наслідками і не може існувати без цього живого оточення. Зв’язок з іншими організмами – необхідна умова:- харчування;- розмноження;- можливості захисту;- пом’якшення несприятливих умов навколишнього середовища. Але з іншого боку – це небезпека [...]

Екологічне значення незамінних ресурсів

В результаті морфологічних і фізіологічних адаптації виникає якесь відповідність між організмом і середовищем, але воно ще не гарантує виживання організму в цьому середовищі, якщо він не зможе знайти своє місце у складній ланцюга біологічних взаємодій як на внутривидовом, так і на межвидовом рівнях. Перше випробування – це конкуренція на внутривидовом рівні за ресурси.Єдиним /? Есурсам [...]

Видове різноманіття

Видове різноманіття біоценозу – Сукупність видів рослин і тварин, що утворюють даний біоценоз; представлено всіма групами організмів – продуцентами, консументами і редуцентами; порушення якого-небудь ланки в ланцюзі харчування викликає порушення біоценозу в цілому (наприклад, вирубка лісу призводить до зміни видового складу комах, птахів, а отже і звірів). Видове різноманіття – Число видів у даному співтоваристві [...]