Архіви за день Серпень 22nd, 2014

Коливання чисельності популяції

У природі чисельність популяцій випробовує коливання. Так, чисельність окремих популяцій комах і дрібних рослин може досягати сотень тисяч і мільйон особин. Навпаки, популяції тварин і рослин можуть бути порівняно невеликі за чисельністю. Будь популяція не може складатися з меншого числа індивідів, ніж це необхідно для забезпечення стабільної реалізації цього середовища і стійкості популяції до факторів [...]

Експерименти в системній екології

До експериментів належать усі форми дослідження, пов’язані з втручанням до складу або структуру екосистеми. Використання апаратури в природних системах без її порушення – це спостереження; вивчення продуктивності системи навіть самим архаїчним способом буде експеримент, якщо ми вводимо додатковий фактор (добриво, зрошення). Експерименти діляться на польові та лабораторні. Польові експерименти – неконтролюючих або проміжні, т.к. можливості [...]

Найважливіші екологічні фактори грунтів

Ці фактори можна розділити на фізичні та хімічні. До фізичних відносяться вологість, температура, структура і пористість.Вологість, а точніше доступна вологість для рослин, залежить від сили, що смокче кореневої системи рослин і від фізичного стану самої води. Практично недоступна частина плівковою води, міцно пов’язана з поверхнею годину-Імци. Легко доступна вільна вода, але вона досить швидко йде [...]

динаміка популяцій

Динаміка популяцій   Перш, ніж говорити про динаміку, розглянемо ряд властивостей, якими характеризується популяція. Ці властивості можна розділити на біологічні та групові. Біологічні властивості притаманні як популяції в цілому, так і складовим її організмам. Вони характеризують життєвий цикл популяції: популяція, так само як і окремий організм, зростає, диференціюється і підтримує сама себе, має певну організацію [...]

Екологічна ніша

Екологічна ніша – функціональне місце виду в екологічній системі, яке визначається прямими і зворотними зв’язками виду з іншими видами, що входять в екологічну систему і абиотическими факторами о.с. Геккель вивчав зовнішні умови існування – один і той же вид в різних умовах веде себе по-різному. Вказав на першорядне значення необхідних умов існування, які є не [...]

Склад і структура грунтів

Грунт – особливе природно-історичне утворення, що виникло в результаті зміни поверхневого шару літосфери спільним впливом води, повітря і живих організмів. Порода, з якої утворився грунт, називається материнською. Вихідні мінерали і структура породи руйнуються, створюються нові мінерали й інша структура, що забезпечують нагромадження розклалася органіки. В результаті формується грунт – геологічне тіло, що відрізняється від усіх [...]