Архіви за день Серпень 15th, 2014

Територіальна структура популяцій

Територіальна структура популяцій   Розподіл особин у популяції може бути випадковим, рівномірним і груповим. Випадкове розподіл зустрічається в тих випадках, коли на популяцію впливає одночасно безліч досить слабких факторів середовища. Необхідною умова для цього має бути відсутність тенденції до утворення груп (стайний інстинкт, сімейні групи або щось подібне). У разі ж групового розподілу самі групи [...]

історія розвитку екології

Екологія своїм корінням сягає в далеке минуле. Потреба в знаннях, що визначають «ставлення живого до навколишнього його органічної та неорганічної середовищі», виник ¬ ла дуже давно. Досить згадати праці Аристотеля (384 – 322 до н. Е..), Плінія Старшого (23-79 н. Е..), Р. Бойля (1627 – 1691) та ін, в яких обговорювалося значення середовища проживання в [...]

історія розвитку екології

Історія розвитку екології історія розвитку екології як науки Екологія своїм корінням сягає в далеке минуле. По ¬ требность в знаннях, що визначають «ставлення живого до навколишнього його органічної та неорганічної середовищі», виник ¬ ла дуже давно. Досить згадати праці Аристотеля (384 – 322 до н. Е..), Плінія Старшого (23-79 н. Е..), Р. Бойля (1627 – [...]

Закономірності сукцессіонного процесу

Закономірності сукцессіонного процесу   У будь-якому сукцессионной процесі можна виявити ряд закономірностей: 1. Зміна енергетики.  На ранніх стадіях автотрофної сукцесії швидкість утворення валовий первинної продукції (П) перевищує швидкість дихання співтовариства (Д) (витрати на життєзабезпечення плюс споживання гетеротрофами), тобто П / Д 1. В результаті біомаса (Б) буде постійно накопичуватися. Тому в міру сукцесії і первинна [...]

Види динаміки екосистем

Види динаміки екосистем   Будь екосистема постійно знаходиться в стані динаміки (змін), викликаної як зміною факторів середовища, тобто зовнішніми збуреннями, так і внутрішніми процесами. При цьому зручно розрізняти циклічну динаміку і поступальну. До розряду циклічної динаміки можна віднести: 1) добову динаміку, пов’язану зі зміною активності рослин і тварин протягом доби: зміни у фотосинтезі, транспірації (випаровування [...]