Архіви за місяць Травень, 2014

Екологізація освіти

У науково-педагогічній літературі отримали широке поширення такі поняття, як «екологізація світогляду», «екологізація виробництва», «екологізація наук», «екологізація свідомості», «екологізація мислення», «екологізація освіти». У всіх випадках під екологізації розуміють процеси, пов’язані з оптимізацією і гармонізацією відносин між суспільством і природою, і змін, які виникають в духовного і матеріального життя в умовах екологічної кризи, радикальної трансформації суспільного буття. [...]

становлення взаємин людини і природи на зорі історії цілівізаціі

Міфологія Міфологія дикунів може послужити нам основою, а потім можуть бути представлені міфи більш цивілізованих суспільств, як створення, що походять з того ж джерела, хоча і більш досконалі з боку художності. Таке ставлення до предмета виявляється задовільним майже у всіх галузях цього дослідження, і особливо при вивченні чудових за красою поетичних вигадок, які можуть бути [...]

Приклади самообмеження у використання природи

У багатьох районах Південної Америки, Австралії, Океанії і Африки ще й сьогодні людина і звір живуть поруч і не заважають один одному. Пояснення цьому нерідко шукають у низькій щільності населення і слабку ефективність мисливської зброї, але при цьому звичайно не враховують, що племена, про які йде мова, користуючись дарами природи, виявляють явну самообмеження, оскільки це [...]

субьективное сприйняття світу природи

Аналіз структури та своєрідності відносин людини до природи закономірно ставить запитання: на якій підставі будується такого роду ставлення? Багато в чому ми вже відповіли на це питання в попередньому розділі. У той же час очевидно, що поряд із зазначеними факторами, які характеризують переважно саме ставлення до природи, існує і деякий базовий фактор, пов’язаний зі специфікою [...]

субьективное ставлення до природи і його різновиди

Суб’єктивність ставлення людини до природи виражається в структурі і своєрідності цього відношення. Недарма кажуть, що пізнати особистість – значить виявити її ставлення до дійсності.Проблема відносин є однією з найбільш перспективних і досліджуваних проблем в сучасній психології. Основоположниками теорії відносин по праву вважають В. Н. Мясищева, який, розвиваючи ідеї, закладені ще А.Ф.Лазурский, розробив досить струнку систему [...]

ПРЕДМЕТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Екологічна психологія – це відносно новий напрямок у сучасній науці, який виник у 60-ті роки XX століття на стику двох наук – екології та психології, паралельно з нею розвивалося і такий напрямок, як поведінкова географія. Для цих двох дисциплін – соціальної екології та поведінкової географії – характерні загальні особливості. По-перше, вони мають справу з середовищем [...]

ПРОБЛЕМА ненасильницького ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ В релігійні концепції

Спочатку найбільш виразно проблема ненасильства була поставлена ​​в релігійних концепціях насамперед у стародавніх релігіях Сходу, зокрема в Індії. Релігії Сходу виходять з уявлень про світ як про цілісну систему, де всі елементи цілого представляють деяку єдність, де людині відведено певне місце. У багатьох з них в якості центральної домінує ідея про перевтілення душ, згідно якої [...]

екологізація суспільної свідомості – питання

Контрольні питання/. Охарактеризуйте основні етапи формування нового екологічного світогляду.2. У чому суть ноосферного мислення?3. Чому на зміну антропоцентризму повинен прийти новий тип екологічної свідомості – екоцентризму?4. Які основні принципи биосферной етики (по Ф.Я. Шипунова)?5. Що таке екологічна освіта, виховання і культура?

Позбавляємося правильно від твердих побутових відходів

Актуальною проблемою Крайньої та Європейського Півночі Росії, районів з несприятливими кліматичними умовами, є не тільки накопичення на полігонах великої кількості побутових відходів, схильних тривалим процесам деструкції через низькі середньорічних температур, але і відсутність на даних територіях в необхідних обсягах родючих грунтів, які рекомендується застосовувати для пошарової ізоляції відходів. Крім того, велика частина цих районів містить [...]

Ненасильства ЯК ФОРМА ВІДНОСИНИ ДО ПРИРОДИ І ЯК моральним принципам

У соціальній сфері перехід до ненасильства є акт вельми своєчасного морального вибору, сприяючий консолідації людей, встановленню взаєморозуміння між різними культурними, етнічними, конфесійними спільнотами, що сприяє терпимості та готовності до вирішення конфліктів, здаються нерозв’язними.У сфері відносин людини і природи етика ненасильства змінюватися не уявлення про природу, а ставлення до неї. Згідно з принципом ненасильства людина зобов’язана [...]