Архіви за день Листопад 26th, 2013

Геохімічні екосистеми біосфери

У геохімічних аспектах екосистеми вивчає геохімічна екологія, що представляє собою розділ біогсохіміі та екології. Задачами її є встановлення впливу геохімічних факторів середовища на живі організми, їх хімічну та морфологічну мінливість, пристосовуваність до геохімічної середовищі, виявлення геохімічних причин ендемічних захворювань рослин, тварин і людини; визначення потреби організмів в хімічних елементах, їх порогових концентрацій, форм сполук, шляхів [...]

Формування кайнозойської біосфери (67 млн. років-теперішній час)

Формування кайнозойської біосфери (67 млн. років-теперішній час) також характеризується специфічними палеоекологічні особливостями. Палеонтологічними вивченням земної кори встановлено, що в палеогені відбувається подальший розвиток покритонасінних флори з пануванням деревних форм. Виключно різноманітні квіткові рослини, скорочується поширення хвойних. У грунті відбувається накопичення органічної речовини і доступних для рослин елементів кореневого живлення. Мінеральний склад речовин, що втягуються в [...]

Мезозойська біосфера (230-67 млн. років)

Мезозойська біосфера (230-67 млн. років) також характеризується специфікою біогеохімічного розвитку залежно від палеогеографічних умов окремих періодів і століть. Загалом протягом мезозою переважають тропічні і субтропічні умови, в деяких місцях вони нагадують сучасні арідні; отримують подальший розвиток флора і фауна. У тріасі, наприклад, з'являються перші ссавці, розвиваються плазуни. У кінці крейдяного періоду відбувається збіднення складу голонасінних [...]

Формування палеозойської біосфери

Протягом перших 1 -1,5 млрд. років відбувався абіогенний синтез органічних речовин, який пізніше змінився освітою примітивних вуглеводнів в відновлювальної водному середовищі. Формується «первинний бульйон» коацсрватов і коферментів (протобіонтов), що дають початок утворенню різних ферментів і нуклеотидів. Виникають анаеробні організми, здатні жити в безкисневому середовищі і одержують енергію, необхідну для дихання, шляхом бродіння. Потім з'являються одноклітинні [...]

Біогеохімічні етапи в поступальної еволюції біосфери

Людину з давніх пір цікавило, як виникло, створювалося і потім еволюціонувало жива речовина, які біогеохімічні умови стимулювали розвиток біосфери. Багато філософів і богослови, особливо древніх і середніх століть, відповідали на ці питання просто і однозначно: життя сотворена богом, всі рослини, тварини і людина виникли в результаті акту божественного творіння. Протягом багатьох століть філософи-матеріалісти намагалися відповісти [...]

Взаємодія між космічними і земними биогеохимическими процесами

В. І. Вернадський неодноразово підкреслював, що все живе речовина на землі нерозривно пов'язане з матеріально-енергетичної середовищем планетних-космічного характеру. Завдяки космічним випромінюванням будова біосфери набуває нових, надзвичайні, раніше не відомі земній речовині властивості. Саме промені Сонця визначають головні риси планетарної організації біосфери, накопичення в ній вільної хімічної енергії, цикли і ритми розвитку органічного світу і величезна [...]

Біогенні класифікації елементів

Запитання геохімічної і біогеохімічної класифікації хімічних елементів періодичної системи зачіпають багато радянських та зарубіжні вчені (В. І. Вернадський, А. П. Виноградов, В. М. Гольдшмідт, А. Е. Ферсман, Б. Б. Полинов, В. В. Ковальський та ін) – Запропоновані окремими авторами геохімічні і біогеохімічні класифікації та принципи їх побудови детально розглянуті в ряді наших робіт. Тут вказуються [...]

Хімічні елементи живої і неживої речовини

З давніх пір людина задавав собі питання, чому навколо стільки різноманітних речовин, що у різному фізичному, хімічному і біологічному стані; з чого і як влаштована навколишня природа; яку роль у мінеральному і органічному речовині відіграють атоми і хімічні елементи, їх поєднання і з'єднання і т. п. Більш-менш достовірні in кети на ці питання дає вивчення [...]

Геохімічне єдність природного середовища та життя організмів

Найважливішими завданнями біогеохімічного та екологічного вивчення живої і біогенного речовини є з'ясування ролі окремих елементів і їх сімейств в розвитку і життєдіяльності організмів; виділення хімічних елементів, що мають найбільше значення для рослин, тварин і людини; встановлення участі окремих хімічних елементів у виконанні біохімічних функцій; вивчення причин виборчої концентрації хімічних елементів окремими органами; з'ясування біогеохімічних факторів [...]

Три основні форми біосфери

На основі робіт В. І. Вернадського та інших дослідників, які зробили великий внесок у вивчення біосфери планети, ми пропонуємо розрізняти три основні її форми. 1. Форми біологічної систематики, що включають популяції, види, роди, родини та ін, прийняті в ботаніці та зоології. У геохімії вони виступають в сукупності як жива речовина і вивчаються як однорідна речовина [...]