Архіви за день Листопад 25th, 2013

Підвиди, види і надвидом

Підвид-це частина популяцій якогось виду, що займають певну, іноді дуже незначну територію і відрізняються від інших популяцій того ж виду по одному з найбільш характерних ознак не менш ніж у 70% особин. Так як підвиди плодовиті при схрещуванні, то після зникнення перешкод, що призвели колись до їх формування, виникає зазвичай зона гібридизації. Надвидом, навпаки, можна [...]

Зміни природного середовища внаслідок господарського освоєння території Новомосковського району

Господарське освоєння території, яка тепер входить в межі Новомосковського району почалося в XVII столітті. До цього розвитку перешкоджали набіги на південні межі Московської держави татар Кримського ханства, що залишилося після розпаду Золотої Орди. З усуненням цієї небезпеки по берегах річок стали виникати села, в яких спочатку жили служиві люди, які охороняли державний кордон. Дана обставина [...]

Людство і науково – технічну прогрес

Те, що зроблено людством у XX столітті, порівнянно за своїми масштабами і значущістю для людей з їх звершеннями протягом всієї попередньої історії. Так, обсяг промислового виробництва збільшився більш ніж у 20 разів. В багато десятків разів зросла продуктивність праці, в десятки разів зросли транспортні потоки, незмірно збільшилася кількість переробляється інформації. За останні 15 років використано [...]

Ландшафтні екосистеми біосфери

Зі сказаного видно, що в природі екосистеми представлені великою різноманітністю сукупностей рослинних і тварин угруповань. Виділяють наземні і водні екосистеми. Вони розрізняються певними спільнотами рослинного і тваринного світу, геоекологічного умовами середовища (сукупністю географічних, геофізичних, геохімічних і біологічних факторів), енергетичним, мінеральним, водним, газових та біогенним круговоротом речовини і енергії, безперервним поступальним процесом циклічного обміну і кругообігу [...]

Чи не буде скорочуватися будівництво атомних електростанцій в ссср у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС?

Звичайно, аварія на Чорнобильській АЕС відбилася па темпах розвитку атомної енергетики в нашій країні. Враховуючи необхідність здійснення додаткових заходів з підвищення безпеки атомних станцій, уточнення нормативних документів з їх розміщення і проведення інших заходів, програма будівництва АЕС на дванадцяту п'ятирічку після чорнобильських подій була дещо скорочена. Позначилося й психологічний вплив чорнобильської аварії. Виникла потреба в [...]

Чи розробляються в нашій країні більш надійні ядерні установки для АЕС?

Так, така робота ведеться. У 1988 р. закінчено розробку уніфікованого проекту атомних станцій з реакторами типу ВВЕР-1000 підвищеної безпеки з прогресивними засобами та системами локалізації аварій. Цей проект Поло ^ ен в основу будівництва АЕС у чотирнадцятої п'ятирічці. Більш віддалене майбутнє атомної енергетики зв'язується з розробкою реакторів нового покоління, що відповідають вимогам гранично досяжною безпеки, [...]

Які наукові дослідження проводяться в даний час на території зони відселення в Чорнобилі?

У зоні працює велика кількість різних науково-дослідних груп академічного, галузевого і інших напрямів. Розповімо лише про один із них.Для вирішення ряду питань сільськогосподарської радіобіології в м. Прип'ять на базі існуючого там до аварії тепличного господарства створена радіобіологічні лабораторія (рбл).Радіобіологічний наукою вже накопичено великий фактичний матеріал, що свідчить про різноманітні відповідних реакціях організму рослин на дію [...]

Екологічне єдність геохімічних і біологічних процесів у біосфері

В даний час, мабуть, немає галузей суспільних та природничих наук, які в тій чи іншій мірі не зачіпали б питання екології рослин, тварин і людини. Вперше термін «екологія» (від грецького «екое»-будинок, місце проживання) був запропонований в 1869 р. німецьким ученим Е. Геккелем, який і визначив завдання екології – вивчення взаємозв'язку між організмом і навколишнім середовищем. [...]

Чи є якась то єдина організація, яка займається ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС?

Аварія на Чорнобильській АЕС поставила перед фахівцями безліч проблем. Насамперед це ліквідація наслідків аварії, керівництво роботами з дезактивації найбільш забрудненої території, що примикає до атомної станції, створення умов для подальшої безпечної її експлуатації, організація нормального побуту, відпочинку, проживання працюючих тут людей. Необхідно також підтримувати в робочому стані системи життєзабезпечення міст Чорнобиля і Прип'яті. Для вирішення [...]

Чи буде завершено будівництво 5-го та 6-го енергоблоків Чорнобильської АЕС?

До аварії здійснювалося будівництво третьої черги ЧАЕС у складі 5-го і 6-го енергоблоків. Вони знаходяться на деякому віддаленні від зруйнованого енергоблоку і при вибуху не постраждали, але піддалися радіаційному забрудненню. Прийнято рішення заморозити будівництво третьої черги Чорнобильської АЕС. З метою недопущення руйнування будівель і споруд енергоблоку № 5, що мав до аварії високий ступінь готовності, [...]