Архіви за день Листопад 21st, 2013

Загроза катастрофічного вимирання видів

Наш світ стоїть перед загрозою катастрофічного вимирання видів. Згідно з деякими оцінками, до початку двадцять першого сторіччя зникне до 20% їхнього теперішнього числа. Виникає побоювання, що насувається «криза вимирання» може стати врівень з найбільшими в історії Землі биотическими катаклізмами. Здебільшого майбутні вимирання будуть, мабуть, викликані скороченнями чисельності, супутніми всі прискореному винищенню природних місць існування. Як [...]

Об'єднання зусиль щодо охорони видів від вимирання

Цінність біотичного різноманіття і принесені ним вигоди описані досить докладно і повно (Ehrlich, Ehrlich, 1981; Old-field, 1984; Myers, 1983). Нинішні багатства природи величезні, а майбутнє обіцяє відкриття нових. Про їх справжньої величиною ми досі не маємо поняття. Ясно, що обставини ці – переконливі аргументи на користь узгодження зусиль до систематичної охорони всіх без винятку існуючих [...]

Що таке «збереження» і «стан, що вселяє тривогу» для популяцій

Повинно бути ясно, що «збереження», ні часом, ні обставинами не обумовлених, суть «звук порожній». Інша популяція досить численна, щоб майже напевно пережити сторіччя, по от за те, що вона протягне всю тисячу років, вже не даси й шеляга. За такою ознакою «загрозливих» видів набереться, мабуть, куди більше, ніж їх нараховують нині. Потрібно якесь досить прийнятне [...]

Що таке резервати?

Переважна більшість всіх резерватів світу (включаючи так звані «біосферні заповідники») за площею не перевищує 10 тис. км2 (Frankel, Soule, 1981). Припустимо, що оцінки Бєловскі виявляться хоча б приблизно вірними. II тоді з'ясується, що для забезпечення високої (95%-ної) ймовірності виживання протягом якихось 100 років багатьом ссавцям (в першу чергу великим, найбільш «видовищним», чимось людині цікавим або [...]

Деякі висновки, що стосуються проблеми охорони біотичного різноманіття

Вимальовується картина меж і обмежень життєздатності популяцій призводить до деяких важливих висновків, які безпосередньо відносяться до спроб запобігти очікуваний криза або як-небудь його пом'якшити. Цих висновків чотири.1. Динаміка вимирання осягнута вами ще далеко не повністю.2. Уявлення про те, що таке «збереження» і що таке «стан, що вселяє тривогу», поки розпливчасті.3. Існуючі нині резервати надто нечисленні, [...]

Динаміка вимирання популяцій

Вимирання (у всякому разі, локальне) стало здаватися подією куди більш вірогідним, ніж допускалося раніше. З точки зору теоретичної це видається цілком правдоподібним. Накопичується все більше і більше емпіричних даних, що свідчать про те, що локальне вимирання – явище по суті справи пересічне (Connell, Sousa, 1983). Теоретичний висновок знаходить у цих даних своє якісне підтвердження. Стало [...]

Межі життєздатності популяцій

У природі не всі зміни відбуваються з волі випадку; багато з них (якщо не більшість) обумовлені взаємодіями детерміністичними (тобто причинно-наслідковими). Прикладом служать річні коливання великої кількості рослинної їжі, породжувані річними ж коливаннями кількості опадів. Мінливість природних систем у своїй основі детерміністичних, а випадок лише дещо в нього привносить. Щось із того, що ми приписуємо нагоди, [...]

Мінімальна життєздатна популяція: демографічний підхід

Визначення «генетичної» МЖП, накидав у попередньому розділі, досить точно. На жаль, настільки ж точного визначення «демографічної» МЖП не існує. Справа, звичайно, в тому, що можливо безліч визначень, і в різних обставинах потрібні і різні визначення. У всіх розглянутих вище визначень є спільні особливості: по-перше, допущення неминучості того, що врешті-решт популяція вимре, і, по-друге, те, що [...]

Додаток теоретичних висновків до встановлення чисельності мінімальних життєздатних популяцій

Тривалість існування популяцій піддається впливам невизначеностей кількох різних типів. Найменшу загрозу представляє невизначеність демографічна, а найбільшу – катастрофічна; що ж стосується середовищної, то вона займає проміжне місце між двома першими. Ще важливіше те, що потрібна єдина модель – така, яка відобразила б залежність термінів існування популяцій від їх чисельності в умовах поєднання невизначеностей всіх типів, [...]

Гондвана і Лавразия

У ранні геологічні епохи в південній півкулі існував один величезний материк (Гондвана), Що об'єднував Південну Америку, Африку, Мадагаскар, Індію та Австралію. На думку Вегенера, через рух континентальних мас цей материк «розколовся» і його частини «роз'їхалися» в різні сторони. Ця точка зору дозволяє зрозуміти особливості поширення багатьох видів тварин і рослин мезозойської ери. Тут варто згадати [...]