Архіви за день Листопад 14th, 2013

Обмінний і резервний фонди

Сонячна енергія викликає на Землі два кругообігу речовин: великий або геологічний, найяскравіше яка у кругообігу води і циркуляції атмосфери, і малий, або біотичний, виявляється в життєвому процесі. Малий кругообіг розвивається на основі великого геологічного. Нескінченна взаємодія абіотичних факторів і живих організмів екосистеми супроводжується безперервним кругообігом речовин у вигляді чергуються то органічних, то мінеральних сполук.Відомо, що [...]

Фауністична область Неотропіки

Неотропічна область включає Південну Америку, Антильські острови і велику частину тропічної Центральної Америки. Тваринний світ тут надзвичайно багатий і своєрідний. Характерна наявність сумчастих (сімейство опосумів), з яких північний опосум в історичний час зумів «завоювати» також значну частину Північної Америки, а також таких великих груп, як неполнозубие, морські свинки, широконосі мавпи, пекарі, не менше п'яти сімейств [...]

Біогеохімічні цикли

Розподіл енергії – не єдине явище, обумовлене харчовими ланцюгами. Деякі речовини у міру просування по ланцюзі не розсіюються, а, навпаки, накопичуються. У більшості випадків екосистеми перебувають у стаціонарному стані, при якому відтік біогенних елементів з системи врівноважується їх припливом з інших систем, з атмосфери і з підстильної породи. Крім того, всі ці втрати і надходження [...]

Універсальна модель потоку енергії

Розглянемо діаграму потоку енергії в простій (неразветвленной) харчового ланцюга, що включає три (1-3) трофічних рівня (рис. 10.6). Із загального потоку енергії, що досягає фотосинтетичних поверхонь (L), частина енергії відбивається, частина, що залишилася (LA) поглинається рослинним покривом. Велика частина поглиненої енергії перетворюється в тепло, менша – використовується в процесі фотосинтезу, накопичуючись у формі органічних речовин. За [...]

Харчові ланцюги і харчові мережі

Представники різних трофічних рівнів пов'язані між собою однобічно спрямованою передачею біомаси в харчові ланцюги. При кожному переході на наступний трофічний рівень частина доступної енергії не сприймається, частина віддається у вигляді тепла, а частина витрачається на дихання. При цьому загальна енергія щоразу зменшується в кілька разів. Наслідок цього – обмежена довжина харчових ланцюгів. Чим коротше харчова [...]

Потік енергії в екосистемі (продукція)

Найважливіша термодинамічна характеристика екосистеми – її здатність створювати і підтримувати високий ступінь внутрішньої упорядкованості, тобто стан з низькою ентропією *. Система володіє низькою ентропією, якщо в ній відбувається безперервне розсіювання легко використовуваної енергії (наприклад, енергії світла або їжі) і перетворення її в енергію, використовувану з працею (наприклад, теплову). Впорядкованість екосистеми, тобто складна структура біомаси, підтримується [...]

Енергетика екосистеми

Енергія – загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії, завдяки чому всі явища природи пов'язані воєдино. Зміна енергії в системі відбувається при здійсненні роботи.Перший закон термодинаміки – закон збереження енергії – свідчить, що енергія в природі не виникає з нічого і не зникає, вона тільки переходить з однієї форми в іншу. Кількість енергії [...]

Гомеостаз екосистеми

Екосистема – історично сформована система – не повинна розглядатися як проста сума доданків, тобто як поєднання окремих входять до її складу популяцій. Навпаки, екосистема як єдине ціле здатна зберігати стійкість при відносно стабільній зовнішньому середовищі і змінюватися в результаті змін у зовнішньому середовищі і в складі самої екосистеми.Здатність екосистеми до самопідтримки і саморегулювання називається гомеостазом. [...]

Концепція екосистеми, біогеоценозу

Перші організми на Землі були гетеротрофами. Вони швидко вичерпали б себе, якби не з'явилися автотрофи. За наявності цих груп організмів вже можливий примітивний кругообіг речовин: автотрофи синтезують органічні речовини, а гетеротрофи їх споживають. При цьому відбувається розщеплення органічних речовин. Якщо продукти розщеплення знову використовуються автотрофами, виникає кругообіг між організмами, що населяють екосистему.Рослини синтезують органічні сполуки, [...]

Екологічна система – екосистема

На будь-якій ділянці земної поверхні мешкає завжди комплекс видів. В ізоляції вид швидко погіршує умови свого існування, тому в природі особини завжди живуть у спільнотах. Екосистеми, як і популяційні системи, крім «біологічних властивостей», притаманних окремим організмам, володіють рядом ознак, що характеризують співтовариство в цілому. Крім того, вони володіють якісно новими, унікальними властивостями, відсутніми у популяційних [...]