Архіви за день Листопад 12th, 2013

Дія абіотичних факторів на видовий рівень

На рівні виду абіотичні умови середовища існування нерідко виступають як фактори, що визначають і обмежують географічне поширення. Крім того, різноманітність клімату, фізичних і хімічних властивостей зовнішнього середовища в межах обширних видових ареалів зазвичай призводить до виникнення географічної мінливості видів. Основний спосіб адаптації видів до змін абіотичних факторів – це пристосувальна еволюція.Екологічні чинники обумовлюють географічне поширення, [...]

Класифікація екологічних факторів а. с. Мончадскій

Крім згаданих вище існує класифікація екологічних факторів, заснована на оцінці ступеня адаптивності реакцій організмів на вплив факторів середовища. Ця класифікація запропонована російським ученим А. С. Мончадскій. На думку Мончадскій, раціональна класифікація екологічних факторів повинна перш за все враховувати особливості реакцій живих організмів, які зазнали впливу цих факторів, у тому числі ступінь досконалості адаптації організмів, яка [...]

Дія абіотичних факторів на популяційний рівень

На рівні популяції абіотичні фактори впливають на такі параметри, як народжуваність, смертність, середня тривалість життя особини, швидкість зростання популяції та її розміри, нерідко будучи найважливішими причинами, визначальними характер динаміки чисельності популяції і просторовий розподіл особин у ній. Населення може пристосовуватися до змін абіотичних факторів, по-перше, змінюючи характер свого просторового розподілу, і, по-друге, шляхом адаптивної еволюції. [...]

Хімікати, за допомогою яких вчені розраховували вирішити екологічну проблему, виявилися ще небезпечніше для навколишнього середовища – хлорфторвуглеці

У 90-і роки відбулася серйозна загроза екології, яка досягла величезних масштабів. Через діяльність людства, виникла велика озонова діра. Причиною виникнення цього явища став хлорфторвуглець (ХФУ), який широко використовували в аерозолях, кондиціонерах і інших товарах загального користування. Вчені придумали замінник цього шкідливому складом, але як виявилося в будщее, він став більш небезпечний, ніж його попередник. Вчені, [...]

Дія абіотичних факторів на рівні особини

На рівні особини абіотичні фактори впливають насамперед на поведінку тварин, змінюють трофічні відносини з середовищем і характер метаболізму, впливають на здатність до розмноження і плодючість, значною мірою визначають розвиток, швидкість росту і тривалість життя тварин і рослин. Існує два основних способи адаптації особини до змін абіотичних факторів: поведінкові реакції і фізіологічна перебудова організму.Організми пристосовані до [...]

Традиційні класифікації екологічних факторів

Класичним і найбільш традиційним діленням екологічних факторів вважається їх підрозділ на дві основні групи: абіотичні і біотичні екологічні фактори. Перша включає фактори кліматичні (температура, світло, вологість, тиск тощо), фізичні властивості грунту і води. До другої відносяться фактори харчування і різні форми взаємодії особин і видів між собою (хижацтво, конкуренція, паразитизм тощо). Однак подібний підрозділ не [...]

Прикордонні лінії на материках

На материках подібні розмежовують фауни лінії і зони мають менше значення. У процесі еволюції Землі в період зледеніння виникла лінія розділу, що проходить по східному березі Лени і Алдана через Становий і Яблоновий хребти до Тянь-Шаню (лінія Райніга). На лінії Иогансена, що простягнулася від Північної Землі і півострова Таймир на півночі схід від Єнісею до [...]

Вітальне і сигнальне дію чинників

Якщо покласти в основу класифікації екологічних факторів ефект, який викликаний їх впливом, а саме цей принцип використаний у попередній класифікації, то більш раціональним виглядає інше їх розмежування, що враховує не тільки зміну щільності популяції, але інші форми впливу на живі організми. При цьому всі екологічні чинники діляться на дві основні групи: вітальні (енергетичні) і сигнальні. [...]

Класифікація екологічних факторів

Будь-який організм в природному середовищі піддається впливу величезної кількості чинників. Еколог не повинен задовольнятися складанням їх переліку. Він повинен, наскільки це можливо, слідувати афоризму Гете, сказаному його героєм Мефістофелем: «Щоб розібратися в нескінченному, треба спершу розрізняти, а потім зв'язувати». Систематизація екологічних факторів допоможе вибрати найважливіші і оцінити характер їх впливу на досліджувані види. Класифікація екологічних [...]

Поняття екологічного фактора

Середовище, що оточує організми, повна всіляких змін: зміна пір року, зміна дня і ночі, часті непередбачувані зміни погоди. Виживання організму залежить від його здатності «вистояти» в умовах мінливого середовища. «Наводячи» свою структуру і функції у відповідність з новими умовами, організми можуть зберігати максимальну активність в межах більш широкого або навіть іншого діапазону умов. Увага аутекологіі [...]