Архіви за день Вересень 29th, 2013

Головні напрямки еволюції

Оскільки еволюція являє собою процес, що протікає в часі, то вузловим питанням є визначення цього часу. Головним пу-тим визначення еволюційного часу, тобто визначення геологічної епо-хи, до якої належать палеонтологічні знахідки. Тому уявлення про хід еволюції, тобто про основні етапи розвитку життя, можна отримати, оз-НАКом з так званої шкалою геологічного часу, яка скон-струірована допомогою вивчення викопних [...]

Сучасні уявлення про походження життя

У сучасній теорії еволюції значне місце займають питання походження життя на Землі, бо в рамках теорії еволюції походження життя розглядають в якості самого першого (початкового) процесу утворення живих форм (необіогенеза) з неорганічних речовин, тобто у вигляді хімічної еволюції. У наш час абіогенез протиставлена концепція поступового виникнення і розвитку живого матеріалу протягом тривалого періоду часу. Ця [...]

Дарвін і його теорія еволюції

Творцем першої справді наукової теорії еволюції став великий анг-лійскій вчений Чарльз Роберт Дарвін (1809-1882). Головною працею Ч. Дарвіна є книга «Походження видів шляхом природного відбору або збе-ня порід в боротьбі за життя» (1859), істотним до-полнением до якої служать його книги «Зміна домашніх тварин і культурних рослин» (1869) і « Походження людини і статевий відбір »(1871).Еволюційне [...]

Уявлення про еволюцію

Еволюція протікає на всіх рівнях організації живої матерії і на кожному рівні характеризується новотвором структур і появою но-вих функцій. Об'єднання структур і функцій одного рівня супроводжується переходом живих систем на вищий еволюційний рівень.Проблеми походження і еволюції життя на Землі належали і належать до числа найбільших проблем природознавства. Ці проблеми при-тися до себе увагу людського розуму [...]

Лікування спадкових хвороб

Розрізняють пренатальне та постнатальну діагностику. У пре-натальной діагностиці використовують ряд методів, серед яких найбільш ефективним є так званий амніоцентоз (рис. 160). Суть цього методу укладає-ся в отриманні від жінок навколоплідної рідини і дослідженні її непо-безпосередніх шляхом мікроскопії містяться в ній клітин або після кукси-вірованія останніх.За допомогою методу амніоцентоз можливе визначення статі і Кариота-па плоду. Пренатальну [...]

Поталогіческая спадковість

Інтерес до спадкової патології людини сягає часів Гіппократа (460-370 ст. До н. Е..), Який, ймовірно, першим привернув ува-ня до повторення в сім'ях таких аномальних ознак, як косоокість і об-лисенія. Він спостерігав також, що епілепсія і деякі хвороби очей, викликають вающие сліпоту у людей похилого віку, зустрічалися лише в певних сім'ях. Інтерес до генетики людини в [...]

Генетична індивідуальність

У розгляді нормальної спадковості людини видатне значення має усвідомлення його генетичної індивідуальності.Всі організми, що виникають в результаті перехресного запліднити-ня гамет, являють собою полигибридном гетерозигот-ні види за мно-гим парам генів. Людина не є винятком з цього правила і також має полигибридном гетерозиготну природу, що з урахуванням впливу середовища знаходить відображення в його фенотипічних властивостях.Вважають, що людина [...]

Хлорне залізо – коагулянт для очищення води.

Коагуляція – один з поширених методів очищення стічних вод. Суть методу коагуляції полягає у взаємодії речовин, що забруднюють стоки, з мінеральними коагулянтами. В якості коагулянтів найчастіше використовують хлорне залізо, яке в результаті гідролізу утворює малорозчинний гідроксид заліза Fe (OH) 3. У процесі утворення даного гідроксиду захоплюються неорганічні і органічні домішки з утворенням пухких пластівців, які [...]

Які бувають збудники хвороб у морській воді

У неочищеної господарсько-побутової воді знаходяться у величезній кількості ті чи інші бактерії і віруси, і серед них є й такі, які виділяються з кишкового тракту людей і тварин. Більшість з них нешкідливі, але, якщо людина страждає інфекційної хворобою, збудники її потрапляють і в стічні води. Показником забруднення вод мікробами може служити наявність численних бактерій, які [...]

Зозулині яйця

Часом в оману вводиться сам прототип він виступає тоді і як воспріємник сигналу. Обман будується тут на ілюзії приналежності до певного виду. Так, зозуля, що мешкає в Європі (Cuculus canorus), відкладає яйця в гнізда різних птахів. Мимовільні прийомні батьки висиджують її яйця і вирощують її пташенят. Яйця зозулі знаходили в гніздах приблизно 180 різних видів [...]