Архіви за день Вересень 27th, 2013

Еволюція біосфери

Еволюціябіосфери протягом більшої частини її історії здійснювалася під впливом двох головних чинників: природнихгеологічних і кліматичних змін на планеті і змін видового складуі кількості живих істот у процесі біологічної еволюції. На сучасномуетапі в третинному періоді до них приєднався третій чинник – розвиваєтьсялюдське суспільство. Етапивиникнення життя, шляхи та механізми її еволюційного розвитку розглянутівище. Життя зародилося наЗемлі понад [...]

Структура і функції біосфери

Біосфераявляє собою багаторівневу систему, що включає підсистеми різноїступеня складності. Межі біосфери визначаються областю поширенняорганізмів в атмосфері, гідросфері та літосфері (рис. 24.1). Верхня межа біосфери проходить приблизно на висоті 20 км. Таким чином, живі організмирозселені в тропосфері і в нижніх шарах стратосфери. Лімітуючим факторомрозселення в цьому середовищі є наростаюча з висотою інтенсивністьультрафіолетової радіації. Практично все живе, [...]

Людина і отруйні тварини

Людина і отруйні тварини Урезультаті великої господарської діяльності людини відбувається зникненнявеликої кількості видів тварин, причому не тільки добре відомих, а йпрактично не вивчених. У першу чергу це стосується отруйних форм,представляють пряму або непряму небезпеку для людини. Вони піддаютьсяпрямим переслідуванням і знищуються, але, безсумнівно, більше значення маютьруйнування біотопів, в яких вони мешкають, і збіднення біогеоценозів, членамияких [...]

Походження отруйності у тваринному світі

Наранніх етапах еволюції як отрут могли виступати нормальні метаболіти,виділяються в навколишнє середовище або накопичуються в організмі. Еволюційнонайбільш примітивна форма отруйності -накопичення токсичних метаболітів в організмі,.тобто первинна пасивна отруйність. У тварин, які не мають інших способівзахисту або нападу, згідно з правилом прогресивної спеціалізаціїможуть з'являтися спеціалізовані структури, які продукують отрута: за рахунокпосилення захисної функції покривних клітин (у [...]

Сучасні концепції біосфери

Термін«Біосфера» введений австрійським геологом Е. Зюссом в 1875 р. для позначення особливої оболонки Землі, утвореноїсукупністю живих організмів, що відповідає біологічної концепції біосфери. У зазначеному сенсі названийтермін використовують ряд дослідників і в даний час. Представленняпро широкий вплив живих істот на які відбуваються в природі процеси булосформульовано В.В. Докучаєвим, який показав залежність процесугрунтоутворення не тільки від клімату, [...]

Отруйність тварин як екологічний феномен

Отруйність тварин як екологічний феномен Отруйністьшироко поширена в природі. Отруйнимназивають організм, в якому виробляються або накопичуються речовини,здатні при попаданні в інший організм викликати порушення його життєдіяльностіабо смерть. Середтварин отруйність зустрічається у представників майже всіх систематичнихгруп – від найпростіших до ссавців. Отруйніречовини тваринного походження називають зоотоксінамі.Вони служать або для захисту від нападів хижаків, відлякуючи або викликаючи [...]

Еволюція паразитів і паразитизму під дією антропогенних факторів

Незважаючина те що в даний час для медицини істотно більше значення маютьонкологічні, серцево-судинні та респіраторні захворювання, паразитарні тазоонозні хвороби продовжують залишатися серйозною медичною проблемою.Причини цього криються в прискореної еволюції збудників, переносників,резер-Вуарне господарів і біогеоценозів в цілому, в першу чергу під дієюкомплексу антропогенних екологічних чинників. Господарськадіяльність людини в ряді випадків призводить до створення нових комплексівумов, що [...]

Комахи – тканинні і порожнинні ендопаразити

Комахи – тканинні і порожнинні ендопаразити Узв'язку з високим рівнем організації комах ендопаразітіческому спосіб життядля них не характерний. Однак личинки ряду видів із загону Двокрилірозвиваються в трупах, гниючих залишках органічної речовини, в грунті.Деякі з них придбали адаптації до паразитичного способу життя, поселяючисьяк в порожнинних органах, так і в тканинах внутрішнього середовища. Личинкицієї групи двокрилих здатні [...]

Комахи – постійні кровоссальні паразити

Комахи – постійні кровоссальні паразити Допостійним кровосисних паразитам людини з класу комах відносяться тількивоші. Людина для них єєдиним господарем, тому і трансмісивні захворювання, збудниківяких переносять воші, є типовими антропонозами. Вошіхарактеризуються вираженими адаптаціями до ектопаразітізму: розміри їх невеликі,кінцівки забезпечені апаратом фіксації до шкіри, волоссю і одягу, ротовоїапарат колючо-смокче типу, цикл розвитку спрощений (розвиток з неповнимметаморфозом), всі [...]

Мімікрія Мюллера

Вже Бейтс помітив, що часом два аж ніяк не родинних види метеликів, обидва при цьому неїстівних, бувають так схожі один на одного, що їх легко сплутати. Пояснення цьому явищу запропонував в 1878 році німецький зоолог Фріц Мюллер, який, подібно Бейтсу, спостерігав і вивчав метеликів в Бразилії. Мюллер також виходив з того, що тваринам доводиться осягати [...]