Архіви за день Вересень 25th, 2013

Еволюція біогеоценозів

Еволюція біогеоценозів Будь-яка територія, придатна до життя по набору абіотичних факторів, заселяється. Цей процес називають сукцесій. Відповідно до трофічної структурою біоценозу першорядна роль в освоєнні нових місць існування належить рослинним організмам. Розвиток рослинності в місцях проживання, де перш рослин не було, позначають як первинну сукцесію, а в місцях з предсуществовавшім, але зруйнованим растітельньм покривом – [...]

Будова галлів

Власне «проблема галлів»Стосується в першу чергу вивчення зазвичай найбільш яскраво виражених, так званих серцевинних галлів, що мають« закономірне »внутрішнє будова, наприклад таких, які утворені орехотворки сімейства Cynipidae на дубах. Будова цих галлів таке; в центрі знаходиться камера личинки-маленька, здебільшого округла порожнина, «викладена» в один шар тонкостінними клітинами, багатими живильною речовиною. Цей живильний шар служить мешканцеві [...]

Біогеоценоз-елементарна одиниця биогеоценотического рівні організації життя

Біогеоценоз – елементарна одиниця биогеоценотического рівня організації життя   Всю повноту взаємодій і взаємозалежності живих істот і елементів неживої природи в області поширення життя відображає концепція біогеоценозу. Біогеоценоз – Це динамічне і стійке співтовариство рослин, тварин і мікроорганізмів, що знаходиться в постійній взаємодії і безпосередньому контакті з компонентами атмосфери, гідросфери та літосфери. Біогеоценоз складається з [...]

Питання загальної екології

Питання загальної екології Живі істоти, що населяють території з різноманітними умовами проживання, відчувають на собі вплив останніх і самі надають дію на навколишнє середовище. Закономірності взаємовідносин організмів і середовища їх проживання, закони розвитку та існування біогеоценозів, що представляють собою комплекси взаємодіючих живих і неживих компонентів в певних ділянках біосфери, вивчає спеціальна біологічна наука – екологія. [...]

Походження адаптивних екологічних типів

Походження адаптивних екологічних типів Людство виникло в тропічній зоні Африки, і слід вважати, що тому найбільш древнім і вихідним для решти екологічних типів людини є тропічний тип. Про це свідчить і найбільший поліморфізм морфофункціональних ознак людини в рамках цього типу на території Центральної та Північно-Східної Африки. У зв'язку з цим доречно звернутися до вчення Н.І. [...]

Адаптивні екологічні типи людини

Адаптивні екологічні типи людини Людство, заселена вже близько 15 тис. років тому все більш-менш сприятливі для життя природно-географічні зони, зустрілося з необхідністю адаптуватися до найрізноманітніших умов існування. Адаптації людини до середовища, як уже вказувалося, проявляються в основному на соціальному рівні, однак людство на ранніх етапах еволюції піддавалося безпосередньої дії біотичних та абіотичнихх екологічних факторів в [...]

Раси і расогенез

Раси і расогенез НаПротягом тривалого часу в антропології панували уявлення прозначущості расової диференціювання людства і про велику роль природноговідбору у формуванні основних расових ознак. Застосування методівмолекулярної антропології в значній мірі змінило уявлення про расиі расогенезе. Морфологічніі меншою мірою фізіологічні ознаки дають можливість виділити всерединілюдства три основні великі раси:Європеїдна, австрало-негроїдної і монголоїдної. Європеоїдимають світлу або смагляву [...]

Характеристика основних етапів антропогенезу

Характеристика основних етапів антропогенезу  Довгий час багато палеонтологи і антропологи вважали найбільш древніми представниками сімейства гомінідів південно-африканських двоногих приматів Australopithecus africanus. Вік більшої частини південно-африканських знахідок австралопітеків визначається в інтервалі 3-1 млн. років. Будова скелетів цих організмів свідчить про їх прямоходіння. Маса мозку – 450-550 г при загальній масі тіла від 25 до 6 кг. [...]

Методи вивчення еволюції людини

Методи вивчення еволюції людини Зазвичай виділяють наступні етапи еволюції людини: 1. Найдавніші стадії гоминизации – походження роду Homo. 2. Еволюція роду Homo до виникнення сучасної людини. 3. Еволюція сучасної людини. Перший етап антропогенезу є чисто біологічна еволюція. На другому етапі до елементарних факторів біологічної еволюції підключається дію соціального чинника, який на третьому етапі є домінуючим. [...]

Філогенез артеріальних зябрових дуг

У зв'язку з тим що основні артеріальні судини у ссавців і людини формуються на базі закладок зябрових артерій, простежимо їх еволюцію в ряду філогенезу хребетних (мал. 14.30). В ембріогенезі абсолютної більшості хребетних закладається шість пар артеріальних зябрових дуг, відповідних шести парам вісцеральних дуг черепа. У зв'язку з тим що дві перші пари вісцеральних дуг включаються [...]