Архіви за день Вересень 23rd, 2013

Походження біологічної доцільності

Походження біологічної доцільності    Біологічна доцільність організації живих істот проявляється в гармонії міжморфологією, фізіологією, поведінкою організмів різних видів і середовищем їхпроживання. Вона полягає також в дивовижній узгодженості будови іфункцій окремих частин і систем самого організму. Прихильники теологічногопояснення походження життя бачили в біологічній доцільностіпрояв мудрости Творця природи, будь то Бог чи абстрактний розум.Теологічне пояснення біологічної доцільності виходить [...]

Адаптації організмів до середовища проживання

Адаптації організмів до середовища проживання Порядіз загальною пристосованістю,. залежної від генотипу в цілому і вимірюваноївиживанням і успіхом у розмноженні, в процесі еволюції виникають пристосування, або адаптації, для вирішення організмом екологічних завдань,пред'являються середовищем існування. Окремі адаптації – це постійно виникають у процесі розвитку життя,змінюються, самовдосконалюються, іноді зникаючі, еволюційнозумовлені пристосування до конкретних факторів середовища. В результатівироблення адаптації [...]

Спадкової поліморфізм природних популяцій.генетіческій вантаж

Спадкової поліморфізм природних популяцій.Генетіческій вантаж Процесвидоутворення за участю такого чинника, як природний відбір, створюєрізноманітність живих форм, пристосованих до умов проживання. Серед різнихгенотипів, що виникають у кожному поколінні завдяки резерву спадковоїмінливості і перекомбінації алелів, лише обмежене число обумовлюємаксимальну пристосованість до конкретного середовища. Можна припустити, щодиференціальне відтворення цих генотипів в кінці приведе до того, щогенофонди популяцій будуть [...]

Видоутворення

Видоутворення Процес утворення видів здійснюється врезультаті взаємодії елементарних еволюційних факторів. Видоутворення в типових випадкахполягає в поділі спочатку єдиного виду на два або більше нових. Цепов'язане з виникненням межпопуляціонних ізоляційних бар'єрів і поглибленнямвідмінностей між генофонду популяцій під дією природного відбору аждо генетичної ізоляції. Такий процес, що веде до підвищення кількості видів,називають дивергентним або істинним видоутворенням. Виділяютьтакож [...]

Зчеплення і кросинговер

Розглядаючи 2-й закон спадковості, ми бачили, що перерозподілу ня генів має незалежний характер і пов'язане з проходженням батьківського і материнського членів кожної пари хромосом при мейозі в різні гамети. Отже, в незалежне перерозподіл або рекомбінацію генів під-тися ті набори генів, які розташовуються на різних хромосомах. Та-кую рекомбінацію називають вільної рекомбінацією. Однак ще в 1910 р. [...]

Спадковість, зчеплена з підлогою

Статеві відмінності раздельнополих організмів пов'язані з відмінностями між їх хромосомами, проте вони по-різному проявляються у організмів раз-них видів.У комах роду Protenor відмінності між хромосомами чоловічих і жіночих особин полягають в тому, що у чоловічих особин хромосоми представ-лені непарних (меншим) кількістю (13), тоді як у жіночих особин – парних (14), тобто кількістю, великим на одну хромосому, [...]

Хромосомні основи розщеплення і незалежне перерозподіл генів

Цитологічні основи розщеплення генів (першого закону спадщині-ності) визначаються парністю хромосом, поведінкою хромосом диплоїдних клітин при мейозі (спарюванні і розходженні гомологічних хромосом) і по-наступним заплідненням статевих клітин, хромосоми яких несуть по одному аллели генних пар. У соматичних клітин один аллель однієї пари ге-нов розташовується на одному члені хромосомної пари, тоді як інший аллель представлений в іншому [...]

Взаємозв'язки рослин і тварин

Жодне тварина не обходиться без рослинної їжі і або харчується нею безпосередньо, або споживає її побічно. У свою чергу, у рослин розвинулися вельми непрості взаємозв'язку з рухомими наземними тваринами. Один такий приклад був вже показаний у картині запилення квіткових рослин. Точно так само і для поширення насіння рослинам служать вітер, вода і тварини. При поширенні [...]

Генетико-автоматичні процеси (Дрейвен генів)

Генетико-автоматичні процеси (Дрейвен генів)    Мутації і комбінатівная мінливість, періодичніколивання чисельності організмів, ізоляція змінюють генофонди популяційвипадковим чином. Їх спільна дія з природним відбором в процесівидоутворення надає біологічної мінливості в цілому пристосувальнийхарактер. Виконанню відбором упорядочивающей ролі перешкоджають зміни частоталелів, що залежать від випадкових причин. Такими в даному випадку єпричини, що зумовлюють переважне розмноження генотипів поза зв'язку з [...]

Ізоляція

Ізоляція Обмеження свободи схрещувань (панмиксии)організмів називають ізоляцією. Знижуючирівень панмиксии, ізоляція приводить до збільшення частки близькоспорідненихсхрещувань. Супутня цьому гомозиготизації посилює особливостігенофондів популяцій, які створюються внаслідок мутацій, комбинативноймінливості, популяційних хвиль. Перешкоджаючи зниженню межпопуляціоннихгенотипових відмінностей, ізоляція є необхідною умовою збереження,закріплення і поширення в популяціях генотипів підвищеноїжиттєздатності. Залежно від природи факторів обмеженняпанмиксии розрізняють географічну, біологічну і генетичну ізоляцію. Географічна [...]