Архіви за день Вересень 17th, 2013

Природні системи

Вже давно виявилася тенденція виділяти з метою класифікації есте-недержавні системи, які б відображали природні зв'язки між організ-мами. Надзвичайно важливим кроком на шляху до наукової класифікації організ-мов виявилися створення в 1663 р. англійським натуралістом Д. Реєм (1627-1705) концепції виду. Він вважав, що видом є група схожих організмів, що мають східних предків, і що «… один вид [...]

Штучні системи

Найперші спроби класифікації організмів належать Арісто-телю (384-322 рр.. До н. Е..), Який вважав, що загальна кількість видів рослини ний і тварин складає всього лише кілька сотень. Аристотель і його уче-нік Теофраст (370-285 рр.. До н. Е..) Підрозділяли рослини на трави, чагарники і дерева, а тварин на ряд груп залежно від того, де вони живуть – [...]

Різноманітність живого світу

Сукупність рослин називають флорою (новолат. flora, від лат. Flora – боги-ня квітів і весни), тоді як сукупність тварин – фауною (новолат. fauna, від лат. Fauna – богиня лісів і полів, покровителька стад тварин).На Землі немає місця, де б не мешкали рослини і тварини. Можна сказати, що життя на Землі всюдисуща.Між рослинами і тваринами існує ряд [...]

Cтратегия розвитку сільського господарства

Наприкінці XX в.об'-ем світової сільськогосподарської продукції зростав швидше, ніж населення. Однак це зростання супроводжується, як відомо, істотними витратами: зведенням лісів для розширення посівних площ, засоленням і ерозією грунтів, забрудненням середовища добривами, пестицидами і т. д.У подальшому розвитку сільського господарства стратегічним напрямком є підвищення врожайності, що дозволяє забезпечити населення продовольством без збільшення посівних площ. Підвищення врожайності [...]

Раціональне використання мінеральних ресурсів

Раціональне використання мінеральних ресурсів. Через недосконалість технології видобутку і переробки мінеральних ресурсів спостерігається руйнування біоценозів, забруднення навколишнього середовища, порушення клімату та біогеохімічних циклів. До раціональних підходам до видалення і переробки природних мінеральних ресурсів відносяться:- Максимально повне і комплексне вилучення з родовища всіх корисних компонентів;- Рекультивація (відновлення) земель після використання родовищ;- Економне і безвідходне використання сировини [...]

Стратегія розвитку промисловості, енергетики та боротьба із забрудненнями

Стратегія розвитку промисловості, енергетики та боротьба із забрудненнями. Головним, стратегічним напрямком розвитку промисловості є перехід на нові речовини, технології, які дозволяють зменшити викиди забруднень. Використовується загальне правило, що запобігти забрудненню легше, ніж ліквідувати його наслідки. У промисловості для цього застосовуються системи очищення стічних вод, оборотне водопостачання, газоулавливающие установки, на вихлопних трубах автомобілів встановлюються спеціальні фільтри. [...]

Квіти, що виділяють масло (елайопласти)

Порівняно недавно ботанік і фахівець з екології квіткових рослин Ш. Фогель зробив видатне відкриття в біології: він знайшов квіти, пригощав комах-запилювачів НЕ нектаром, а рідким маслом. Ці південноамериканські і південноафриканські олійні квіти – елайопласти – належать до найбільш різних сімейств рослинного світу. Сьогодні до них зараховане вже 500 різних видів. Як приклад можна назвати знайомі [...]

Раціональне управління природними ресурсами

Раціональне управління природними ресурсами. Обмеженість ресурсів Землі є на межі XXI століття. однією з найбільш актуальних проблем людської цивілізації. У зв'язку з цим однією з найважливіших умов сучасності можна вважати рішення завдань щодо раціонального управління природними ресурсами. Їх виконання вимагає не тільки великих і глибоких знань закономірностей і механізмів функціонування екологічних систем, а й цілеспрямованого [...]

Сталий розвиток у глобальній системі «суспільство-природа».

Сталий розвиток у глобальній системі «Суспільство-природа». Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку, що проходила в 1992 р. у Ріо-де-Жанейро, прийняла для всіх країн нашої планети на XXI в. концепцію сталого розвитку як керівництво до дії.Сталий розвиток-це забезпечення потреб теперішнього часу без шкоди основоположним параметрах біосфери і не ставлять під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти [...]

Каменное масло

Как принимать каменное масло Применение вовнутрь Порошок нужно растворить в чистой воде, температура которой должна быть комнатной. Пропорции: один литр воды – один-три грамма каменного масла. Перед применением раствор следует опробовать в малой концентрации, чтобы проверить реакцию организма. Один стакан раствора нужно выпивать после еды на протяжении четырех дней. В течение этого времени должен закончиться [...]