Архіви за день Вересень 16th, 2013

Застосування альтернативного землеробства

Негативні наслідки інтенсифікації землеробства сприяли розвитку з початку 60-х рр.. XX в. за кордоном, а в подальшому і нашій країні, альтернативного землеробства, яке часто називають біологічним, біодинамічним або органічним. Альтернативне землеробство, на думку зарубіжних вчених, – це не система, а концепція, новий підхід до землеробства, група методів, етика ставлення до землі.Вчені вважають, що сучасне сільське [...]

Грунтозахисні заходи

Грунтозахисні заходи повинні проводитися в комплексі. Комплексність визначається меліоративно ефективним і економічно доцільним поєднанням чотирьох груп грунтозахисних заходів: організаційно-господарських, агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних. Організаційно-господарські заходи включають встановлення правильного поєднання і взаємопов'язаного розміщення на місцевості необхідних організації території (меж полів, доріг і т. д.) і інших трьох груп грунтозахисних заходів з урахуванням природно-економічних умов господарства.Агротехнічні грунтозахисні [...]

Підвищення ефективності використання земель

Підвищення ефективності використання земель пов'язано з виконанням цілого ряду заходів. До них належать: удосконалення структури посівних площ сільськогосподарських культур; введення і освоєння раціональної системи сівозмін; розвиток насінництва та впровадження районованих сортів; застосування повторних, післяжнивних та інших посівів, що збільшують вихід продукції з гектара ріллі; боротьба з шкідниками, хворобами і бур'янами; проведення трансформації , меліорації і [...]

Ерозія і руйнування земель

Процеси і явища, що знижують грунтову родючість, руйнують земельні ресурси країни, що зменшують площу сільськогосподарських земель, з деякою умовністю можна розділити на чотири групи.процеси руйнування грунту1. Природні процеси, несприятливий вплив яких на грунтовий покрив запобігти не можна. Це землетруси, виверження вулканів, карети, опливаніе грунтів на схилах і т. д.2. Природні процеси, які людина іноді може [...]

Вплив пестицидів на агроекосистеми

Пестициди, застосовувані в сільському господарстві, відносяться до різних класів переважно органічних сполук (хлорорганічні, фосфорорганічні, симетричні триазин, гетероциклічні сполуки тощо), володіють токсичністю не тільки для шкідливих організмів, а й людину, тварин, несуть небезпеку для навколишнього середовища. Пестицид, яким би він не був, неминуче викликає глибокі зміни всієї екосистеми, в яку його впровадили. Із сукупності екологічних властивостей, [...]

Застосування засобів захисту рослин

Застосування засобів захисту рослин. Світові втрати врожаю сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур'янів, за підрахунками вчених, у 90-х рр.. XX в. становлять від 25 до 48%. У США, наприклад, вони досягають 33% (13% продукції втрачається від шкідників, 12% – від хвороб і 8% від – бур'янів).Понад сторіччя хімічні засоби захисту рослин (пестициди) відіграють важливу [...]

Меліорація земель

Меліорація земель. Меліорація – це система технічних, агрономічних та організаційних заходів, спрямованих на перетворення несприятливих для сільськогосподарського виробництва умов.Нестабільність врожаїв часто викликається нестійким водозабезпеченням посівів у період вегетації. Практично щорічно на території країни в одних районах сільськогосподарські культури піддаються згубному впливу посухи, а в інших страждають від надлишку зволоження. Приблизно 40% ріллі знаходиться в зонах, [...]

Побічна дія мінеральних добрив

Побічна дія мінеральних добрив. Хімізація сільського господарства, що проводиться наростаючими темпами, займає далеко не останнє місце в ряду антропогенних факторів, що впливають на грунти і на природу в цілому Міграція біогенних речовин при сільськогосподарському виробництві (за М. Ф. Винокурової та ін, 1994)У результаті інтенсивного використання добрив у природному середовищі розсіюється ряд хімічних елементів, що призводить до порушення [...]

Чим квіти винагороджують тварин-запилювачів

За винятком квітів-ошуканців, наприклад квітів-пасток з «казанками», які вводять своїх запилювачів в оману і, як правило, не пропонують їм нічого, більшість зоогамних квітів пригощає їх нектаром або пилком. Лише близько 10% всіх ентомофильних квітів Європи надають комахам-запильникам їжу у вигляді квіткового пилку. У цих квітів, не мають нектару, зазвичай безліч тичинок і просте, легкодоступний будова [...]

Застосування добрив

 Між продуктивністю землеробства і родючістю грунту об'єктивно існує суперечність: чим більше ми беремо з гектара продукції, тим вище винос поживних речовин. Наприклад, урожай 1 т зернових в середньому виносить 65 кг основних діючих речовин (25 кгм, 10 Кгр ^ О ^ і 30 кг КЗД). Це протиріччя можна подолати тільки заповненням і нарощуванням енергетичного потенціалу [...]