Архіви за день Вересень 12th, 2013

Екологічні кризи та екологічні катастрофи

Нераціональне природокористування є причиною екологічних криз і екологічних катастроф. Екологічна криза – Це оборотна зміна рівноважного стану природних комплексів. Він характеризується не стільки посиленням впливу людини на природу, скільки різким збільшенням впливу зміненої людьми природи на суспільний розвиток. Прояв екологічної кризи нерідко називають «ефектом бумеранга». Відомий ряд екологічних криз: відносного збіднення доступних примітивного людині ресурсів [...]

Класифікація антропогенних впливів

На інтенсивність використання природних ресурсів і тісно пов'язане з нею стан навколишнього середовища в сучасну епоху об'єктивно впливають дві групи факторів: перша – науково-технічна революція (НТР) і її прояв у виробничій діяльності людського суспільства, друга – демографічні чинники (зростання чисельності населення, урбанізація ). Обидві групи факторів взаємозумовлені. З одного боку, досягнення НТР у ході виробничої [...]

Антропогенні впливи на потоки енергії і кругообіг речовин

Антропогенні впливи на потоки енергії і кругообіг речовинВсіма галузями людського господарства щодня видобувається поч шануй 300 млн. тонн речовин і матеріалів, спалюється близько 30 млн т палива, використовується 2 млрд м3 води і 65 млрд м3 кисню. Все це супроводжується витрачанням природних ресурсів та масовані забрудненням середовища. Так, на рис. 13.10 показаний потік енергії і круговорот [...]

Внутрішні органи

Внутрішні органи Внутрішніоргани, або нутрощі, – це органи,розташовані в області голови, шиї, порожнини тіла людини (грудної, черевної тапорожнини таза). Об'єднані по топографічному ознакою, виконуваної функції,будовою, нутрощі діляться на групи, складові системи або апаратиорганів. Ці органи утворюють травну, дихальну, сечову і статеву системи.Травні, дихальні і сечові органи забезпечують обмін речовин міжорганізмом і зовнішнім середовищем, статеві органи [...]

Антропогенний матеріальний баланс

Антропогенний матеріальний балансЗа останні сто років відбулися дві важливі зрушення. По-перше, різко збільшилася чисельність населення Землі. По-друге, ще більш різко зросло промислове виробництво, виробництво енергії та продуктів сільського господарства. У результаті потоки речовини і енергії, що викликаються діяльністю людини, стали складати помітну частку від загальної величини біогенного круговороту. Людство стало надавати помітний вплив на функціонування [...]

Зростання населення

Нами раніше було розглянуто питання про те, що людство є частиною біосфери, продуктом її еволюції (глава 12.11). Однак взаємини людини і природних співтовариств ніколи не були безхмарними. З моменту виготовлення першого примітивного знаряддя людина вже не задовольняється предметами, створеними природою, а починає виготовляти, вводити в свій ужиток предмети, речовини і т. д., які знаходяться за [...]

Гледичія і "берлінський експеримент"

Ботанічній сенсацією став так званий берлінський експеримент, поставлений 1749 року ботаніком Гледичія. Він виростив у Берліні «жіноче» дерево карликової пальми (роду Chamaerops), але воно ще жодного разу не плодоносило. Дізнавшись якось, що в ботанічному саду Лейпцига росте «чоловіче дерево» цієї пальми, він узяв від нього гілку з чоловічими квітами і запилюючи пилком з них свій [...]

Поняття природи, природні ресурси

Природа. У широкому сенсі природа – Це весь матеріально-енергетичний та інформаційний світ Всесвіту. Природа – сукупність природних умов існування людського суспільства, на яку прямо чи опосередковано впливає людство, з якою воно пов'язане в господарській діяльності.Взаємодії людини з природою – проблема вічна і одночасно сучасна: людство пов'язано своїм походженням з природним оточенням, існуванням і майбутнім. Людина [...]

Розвиток біосфери в ноосферу – сферу розуму

З появою людського суспільства, під впливом якого в сучасних умовах відбувається подальша еволюція біосфери, приводить до зміни якісного складу самої біосфери, до її переходу в ноосферу. Під ноосферою розуміють сферу взаємодії природи і суспільства, в якому розумна діяльність людей стає головним, визначальним чинником розвитку. Назва «ноосфера» походить від грец. «Ноос» – розум і таким чином [...]

Умови правильного формування опорно-рухової сітсеми

Умови правильного формування опорно-рухової сітсеми Самоназваопорно-рухової системи говорить про його значення. Ви, ймовірно помічали, як змінюється вигляд людини залежновід його постави і ходи. Подібні зміни стосуються не тільки зовнішності, але йрозташування внутрішніх органів, а значить, визначають наше здоров'я. Спробуєморозібратися в тому, які чинники впливають на розвиток опорно-рухової системи. Основними складовими опорно-руховоїсистеми людини є кістки і [...]