Архіви за день Вересень 11th, 2013

Екологічне різноманітність сучасної людини

Екологічне різноманітність сучасної людини  Морфологічні та фізіологічні особливості людини,тобто його конституція і функціональна активність давно представляють загальний інтерес,який сходить до давньої давнини. Ще великий лікар стародавності Гіппократрозрізняв сильну, щільну, вологу і жирову конституцію людини, причомувважав, що люди різних констітуціальних типів схильні і до різних хвороб. Пізніше Клавдій Гален(130-200) виділяв чотири констітуціальних типу людей, пов'язуючи кожентип [...]

Генетична індивідуальність

Генетична індивідуальність У розгляді нормальної спадковості людинивидатне значення має усвідомлення його генетичної індивідуальності. Всі організми, що виникають в результаті перехресногозапліднення гамет, являють собою полигибридном гетерозигот-ні види побагатьом парам генів. Людина не є винятком з цього правила і такожмає полигибридном гетерозиготну природу, що з урахуванням впливу середовища знаходитьвідображення в його фенотипічних властивостях. Вважають, що людина є [...]

Спадковість і поведінка

Спадковість і поведінка Давно помічено, що в популяціях людини індивідирізняться між собою не тільки фізично, але і по поведінці. Спроби зрозумітиоснови таких відмінностей у людини особливо в застосуванні до його інтелектуальнимможливостям часто приводили до суперечностей, в результаті чого одні властивостірозглядали в якості спадкових, інші- Придбаних. Тому минулого причини цих відмінностей були поясненів положенні «природа і [...]

Дарвін і його теорія еволюції

Дарвін і його теорія еволюції Творцем першої справді наукової теорії еволюції ставвеликий англійський вчений Чарльз Роберт Дарвін(1809-1882). Головною працею Ч. Дарвіна є книга «Походженнявидів шляхом природного відбору або збереження обраних порід вборотьбі за життя »(1859), суттєвим доповненнямдо якої служать його книги «Зміна домашніх тварин і культурних рослин» (1869) і «Походження людини і статевийвідбір » (1871). [...]

Мутації продовження

Тому вздовж треку кожноговисокоенергетичного променя формується стрижень іонів, що проходить в живітканини. З цієї причини рентгенівське та інші види випромінювань називаютьіонізуючим випромінюванням. Мутагенний ефект іонізуючоїрадіації вперше був показаний в нашій країні на мікроорганізмах Г. А. Надсоном іГ. С. Філіпповим 1925 р. Пізніше він бувпоказаний в США на дрозофіле Г. Д. Меллером(1890-1967), а потім і на [...]

Мутації

Мутації Мутації (Від лат. Mutatio -зміна) – це зміна генів і хромосом,фенотипічно проявляються в зміні властивостей і ознак організмів. Впершеїх описав в 1901 р. голландський учений Г.Де Фриз (1848-1935). Він же заклав основиі теорії мутацій. Процес утворення мутацій в часі і просторіназивають мутагенезу. Мутації характерні для всіх живих істот, включаючилюдини. Визначаючи мутації і мутагенезу, слід [...]

Екологічний словник про

Знешкодження відходів – обробка виробничих, побутових чи інших відходів, спрямована на запобігання їх шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ БІОЛОГІЧНЕ – руйнування шкідливих компонентів (а в стічних водах – органічних речовин) мікроорганізмами – випадково виникли в природі їх поєднаннями або за допомогою спеціально підібраних культур і технологій. ЗНЕЗАРАЖЕННЯ – комплекс заходів, [...]

Навуходоносор і фінікові пальми

Історія екології квіткових рослин невіддільна від набагато більш тривалої історії осягнення того, що і в світі рослин існують дві статі, взаємодія яких є неодмінною умовою їх розмноження і утворення насіння. Стать у рослин встановлюється набагато важче, ніж у тварин. Зокрема, ті рослини, про які тут піде мова, здебільшого мають двостатеві квіти. Крім того, в тих [...]

Екологічний словник н

Навичок – спосіб виконання дії, що формується на базі динамічного стереотипу в процесі навчання і багаторазового повторення, легко, точно і швидко реалізований і характеризується відсутністю поелементної свідомої регуляції та контролю. НАДІЙНІСТЬ – ймовірність виконання СЛМ в цілому або окремими її частинами своїх функцій з необхідною якістю протягом заданого часу і в заданих умовах. М. т [...]

Екологічний словник м

Магнітне поле – створюється за рахунок зміни рухомими зарядами (струмами) властивостей навколишнього простору. Розрізняють постійне магнітне поле (ПМП), імпульсне магнітне поле (ІМП), інфранізких-частотне (з частотою до 50 Гц) змінне магнітне поле (ЗМП). Основними джерелами М. п., з якими доводиться стикатися людині, є найрізноманітніші побутові електроприлади. Найбільшого поширення набули М. п. промислової частоти (50/50 Гц), які [...]