Архіви за день Вересень 10th, 2013

Проблеми харчування і виробництва продовольства

Проблеми харчування і виробництва продовольстваМайже 90% усіх продуктів харчування людство отримує завдяки землеробству. Землеробство – Обробіток сільськогосподарських рослин з метою отримання врожаю. Основою землеробства є грунту. У прийнятій в 1983 р. міжнародними організаціями, що входять до складу ООН, «Всесвітньої хартії грунтів» говориться: «Серед головних ресурсів, якими володіє людина, виділяється земля; до неї ставляться грунту, вода, [...]

Адаптація до екстремальних умов

Адаптація до екстремальних умовВид Homo sapiens характеризується широкими здібностями до адаптації і поліморфізмом (різноманітністю в прояві зовнішніх ознак). Це дозволило людям розселитися по всій земній кулі, освоївши різні кліматичні зони, географо-біологічні умови і пристосувавшись до різних дієтам. З генетичних позицій це означає, що людина володіє широкою «нормою реакції» багатьох генетичних властивостей. Автор концепції «норми реакції» [...]

Продуктивність екосистем

Продуктивність екосистем тісно пов'язана з потоком енергії, що проходить через ту чи іншу екосистему. У кожній екосистемі частина приходить енергії, що потрапляє в трофічну мережу, накопичується у вигляді органічних сполук. Невпинне виробництво біомаси (живої матерії) – один з фундаментальних процесів біосфери. Органічне речовина, що створюється продуцентами в процесі фотосинтезу або хемосинтезу, називають первинною продукцією екосистеми [...]

Динаміка екосистем, сукцесія – сукцесії біоценозу

Додавання екосистем – динамічний процес. Існує динаміка екосистем. Важливо значення мають сукцесії біоценозу та екосистем. В екосистемах постійно відбуваються зміни в стані і життєдіяльності їх членів та співвідношенні популяцій. Різноманітні зміни, що відбуваються в будь-якому співтоваристві, відносять до двох основних типів: циклічні і поступальні.Циклічні зміни екосистемЦиклічні зміни спільнот відображають добову, сезонну і багаторічну періодичність зовнішніх [...]

Онтогенез людини, або етапи індивідуального життя

Онтогенез людини, або етапи індивідуального життя    Онтогенез людини ділиться на кілька великих періодів, які властиві розвитку всіх багатоклітинних істот і особливо вищих тварин, схожих з людиною. Перш за все це ембріогенез, тобто той період розвитку, який проходить у людини в утробі матері під захистом спеціального бар'єрного органу – плаценти. У свою чергу ембріогенез, що триває [...]

Біологічні потреби людини

Біологічні потреби людиниПотреби людини поділяються на кілька груп: • елементарні потреби: їжа, одяг, житло, повітря, вода; • вторинні потреби в конкретних речах і умовах при можливості їх вибору; • псевдопотребностей, т.е. потреби в предметах розкоші і проходженні якимось звичкам. Розрізняють також базові і найважливіші біологічні потреби людини, а також псевдопотребностей.     Базові біологічні потреби. До [...]

Екологічні фактори та здоров'я людини

Екологічні фактори та здоров'я людиниРозуміння здоров'я у людей в різні часи істотно відрізнялося. Існують такі основні концепції здоров'я: • загальноприйнятою концепцією здоров'я з давніх часів і по наш час вважається просто відсутність хвороб. Таке розуміння здоров'я побутує з початку нашої ери, і його можна зустріти в роботах і стародавніх, і середньовічних, і сучасних лікарів; • [...]

Середовища проживання людини

Середовища проживання людиниСередовище проживання людини так само, як і будь-якого живого організму, можна поділити на кілька умовних типів: • інформаційне середовище, яку можна вважати фільтратом зовнішніх вражень, що надходять у мозок, які залежать від видових особливостей рецепторів, тобто органів почуттів. Для людини поняття інформаційного середовища ускладнюється в порівнянні з тваринами на кілька порядків у зв'язку [...]

Зовнішні паразити у тварин

Паразити діляться на зовнішніх (Ектопаразити) і внутрішніх (ендопаразити). Зовнішні паразити або тимчасово присмоктуються до свого господаря, добуваючи їжу (як комарі або постільні клопи), або постійно живуть на ньому (як головні, платтяні або лобкові воші). У цих зовнішніх паразитів, «Терзають» вони свого господаря мимохідь або постійно, є доцільні пристосування до їх способу життя. Так, тулуб вошей [...]

Потік енергії в екосистемах

Підтримку життєдіяльності організмів і круговорот речовини в екосистемах, тобто існування екосистем, залежить від постійного припливу енергії, необхідної всім організмам для їх життєдіяльності і самовідтворення Потік енергії в екосистемах.Потік енергії в екосистемі (За Ф. Рамаді, 1981)На відміну від речовин, безперервно циркулюють по різних блоках екосистеми, які завжди можуть повторно використовуватися, входити в круговорот, енергія може бути використана [...]