Архіви за день Вересень 8th, 2013

Ненасильство як форма ставлення до природи і як моральний принцип

У соціальній сфері перехід до ненасильства є акт вельми своєчасного морального вибору, сприяючий консолідації людей, встановленню взаєморозуміння між різними культурними, етнічними, конфесійними спільнотами, сприяючий терпимості і готовності до вирішення конфліктів, здаються нерозв'язними.У сфері відносин людини і природи етика ненасильства змінюються не уявлення про природу, а ставлення до неї. Згідно з принципом ненасильства людина зобов'язаний вести [...]

Попелиці "дійні корови" мурах

Попелиці, проколюючи своїм хоботком рослини, смокчуть їх сік, що містить крохмаль і білок. При цьому білок вони переварюють в середньому відділі кишечника, а крохмаль за допомогою ферментів слини перетворюють на цукор. Він виділяється у них з анального отвору у вигляді рідкого і солодкого на смак посліду. Деякі інші комахи, сисні сік рослин, наприклад листоблошки, кокциди [...]

Природа як цінність.

До теперішнього часу можна виділити три фундаментальні напрями в розумінні суті взаємодії людини і природи.Перше прийнято називати антропоцентризмом. У філософії під антропоцентризмом розуміється переконання, згідно якому людина є центр і вища мета світобудови. Таке погляд дає підставу розглядати відносини людини і природи виключно під кутом зору блага людини, який є її пан. У сучасному суспільстві [...]

Моральний аспект взаємовідносин людини, суспільства і природи

Глобальні проблеми сучасності вимагають негайного переосмислення історично сформувалася в людській свідомості установки, спрямованої на споживче, руйнує і в багатьох випадках знищує ставлення людини до природи.У сучасному світі на тлі бездумного ставлення до своїх і навколишнім нас життям, коли без усякої потреби знищуються мільйони живих істот, основу сучасних відносин людини і природи повинен становити глибоко моральний [...]

Рекреаційна середу

Тривалі й інтенсивні навантаження, які відчувають людиною в процесі здійснення трудової діяльності, одноманітність і монотонність виконуваних операцій великий обсяг робіт призводять до того, що у нього з'являються стомлення і втому. Втомою називають стан організму, при якому він виявляється нездатним реагувати звичними способами на подразники, що надходять із зовнішнього і внутрішнього середовища. Втома може викликати розлад [...]

Поведінка людини в критичних і екстремальних ситуаціях

Особливо потрібно зупинитися на поведінці людини в ситуаціях, що значно відрізняються від звичайних. До таких ситуацій належать критичні, які, у свою чергу, можуть викликатися екстремальними факторами.До критичних ситуацій відносять стрес, фрустрацію, конфлікт і криза.Стрес – це стан нервово-психічної напруги у важкій ситуації. У стан стресу потрапляють практично всі люди: водій автомобіля, коли його «підрізають», лікар, [...]

Своєрідність поведінки у природному і соціальному середовищі

Сказане раніше дає можливість перейти до розгляду специфіки поведінки людини в середовищі. У соціальній екології зазвичай розглядаються різні аспекти даної проблеми, описується поведінка людини в природному середовищі, в штучному середовищі – у побуті та на виробництві, в екстремальних ситуаціях. Список цей можна значно продовжити.Поведінка людини в природному середовищі. Поняття «природне середовище» має для людини зовсім [...]

Адаптація людини до природної і соціальної середовищі

Середа людини – це складне і ємне поняття, що включає в себе все те, що оточує його і дає йому можливість існувати, сюди відноситься і природа з її кліматом, температурою, флорою і фауною, і рукотворний світ, і самі люди, що складають соціум, і все те духовну спадщину, яким володіє людство. Це середовище одночасно і постійна, [...]

Потреби як джерело активності особистості. характеристика екологічних потреб

Активність як центральна складова поведінки людини не виникає сама по собі спонтанно, а детермінована певними станами людини як організму, соціального індивіда та особистості, що виражають залежність його від навколишнього середовища: матеріальної, соціальної, духовної. Іншими словами, потреба – це потреба, необхідність у чому-небудь. Саме потреби є основою для виникнення мотивів – безпосередніх спонукачів поведінки.Потреби людини дуже [...]

Поведінка людини. рівні регуляції поведінки

Поведінка – це найбільш широке поняття, що характеризує взаємодії живих істот з довкіллям, опосередкована їх зовнішньою (рухової) і внутрішньої (психічної) активністю. Фундаментальною складовою поведінки є реактивність і активність. Якщо реактивність дає можливість в основному пристосовуватися до середовища, те активність – пристосовувати середовище до себе. Чим вище рівень організації живого організму, тим більшого значення набуває активність [...]