Архіви за день Вересень 4th, 2013

Статевий склад популяції

Статевий склад популяціїГенетичний механізм визначення статі забезпечує розщеплення потомства за статтю у відношенні 1:1, так зване співвідношення статей. Але з цього не випливає, що таке ж співвідношення характерно для популяції в цілому. Зчеплені з підлогою ознаки часто визначають значні відмінності у фізіології, екології та поведінці самок і самців. У силу різної життєздатності чоловічого і жіночого [...]

Вікова структура популяції

Вікова структура популяціїНароджуваність і смертність, динаміка чисельності безпосередньо пов'язані з віковою структурою популяції. Населення складається з різних за віком і статтю особин. Для кожного виду, а іноді і для кожної популяції всередині виду характерні свої співвідношення вікових груп. На ці співвідношення впливають загальна тривалість життя, час досягнення статевої зрілості, інтенсивність розмноження – особливості, що виробляються [...]

Народжуваність і смертність в популяції

Народжуваність і смертністьДинаміка чисельності та щільності популяцій знаходиться в тісній залежності від народжуваності або плодючості та смертності.Народжуваність – це здатність популяції до збільшення чисельності. Характеризує частоту появи нових особин в популяції. Розрізняють народжуваність абсолютну і питому. Абсолютна (загальна) народжуваність – число нових особин (? Nn), що з'явилися за одиницю часу (? T). Питома народжуваність виражається [...]

Чисельність і щільність популяцій

Чисельність і щільність популяційОсновними показниками структури популяцій є чисельність і розподілення організмів у просторі і співвідношення різноякісних особин. У зв'язку з розмірами ареалу популяцій може значно змінюватися і чисельність особин у популяціях.Чисельність популяції – це загальна кількість особин на даній території або в даному обсязі. Залежить від співвідношення інтенсивності розмноження (плодючості) і смертності. У період [...]

Чисельність і щільність популяцій

Чисельність і щільність популяційОсновними показниками структури популяцій є чисельність і розподіл організмів у просторі і співвідношення різноякісних особин. У зв'язку з розмірами ареалу популяцій може значно змінюватися і чисельність особин у популяціях.Чисельність популяції – це загальна кількість особин на даній території або в даному обсязі. Залежить від співвідношення інтенсивності розмноження (плодючості) і смертності. У період [...]

Поняття про популяції

Поняття про популяціїУ природі кожен існуючий вид представляє складний комплекс або навіть систему внутрішньовидових груп, які охоплюють у своєму складі особин зі специфічними рисами будови, фізіології та поведінки. Таким внутрішньовидових об'єднанням особин і є популяція. Термін «популяція» був вперше введений в 1903 р. датським вченим Іогансеном для позначення «природної суміші особин одного і того ж [...]

Просторові підрозділи популяцій

Просторові підрозділи популяційПростір або ареал, займане популяцією, може бути різним як для різних видів, так і в межах одного виду. Величина ареалу популяції визначається значною мірою рухливістю особин або радіусом індивідуальної активності. Якщо радіус індивідуальної активності невеликий, величина популяційного ареалу звичайно також невелика Величина радіусу індивідуальної активності тварин і рослин ВидРадіус активностіВиноградний слимак (Helixpomaceae) Оселедець (Clupea narengus) Песець (Alopex [...]

Життєві форми тварин

Життєві форми тваринКласифікація життєвих форм тварин, так само як і рослин, відрізняється значною різноманітністю і залежить від принципів, покладених в їх основу (табл. 8.2).Таблиця 8.2Основні групи життєвих форм тваринI1.2.а)II.1.2.III1,2.3.IV.V.Плаваючі форми тваринЧисто водні:a) нектон, б) планктон, в) бентосНапівводні:пірнаючі, б) нениряющіе, в) лише видобувні з води їжуРиють форми тваринАбсолютні землероев (все життя проводять під землею)Відносні землероев (що [...]

Як відбувається заковтування і фільтрація у інфузорій

Набагато більш багатим арсеналом пристосувань для захоплення видобутку розташовують інфузорії (Ciliata). Деякі з них просто заковтують їжу, інші поглинають її при фільтрації води, проганяють крізь тіло миготливими рухами війок. Нарешті, сисні інфузорії (Загін Suctoria) харчуються за допомогою найтонших смоктальних трубочок. За часом виникнення найдавніші з інфузорій – заковтують форми. Клітинний рот (цистостому) цих інфузорій здатний [...]

Очищення води гіпохлоритом натрію.

Гіпохлорит натрію (NaClO) виробляють методом хлорування водного розчину їдкого натру (NaOH) газоподібним хлором або електроліз розчину хлористого натрію. Гіпохлорит натрію випускається промисловістю у вигляді водних розчинів різної концентрації. Нижче наведені технічні характеристики розчину гіпохлориту натрію згідно з ГОСТ 11086-76. 1. Зовнішній вигляд: рідина зеленувато-жовтого кольору. 2. Коефіцієнт світлопропускання,%, не менше: 20. 3. Масова концентрація активного [...]