Архіви за день Вересень 3rd, 2013

Вплив окремих кислот і підстав на тварин

Наявність сірчаної кислоти у виключно кислих водах кратерних озер і вуглекислоти в деяких грунтах і джерельних водах перешкоджають існуванню там тварин. Води, насичені гуміновими кислотами, сильно обмежують його. Сірководень і сірчисті солі сильно отруйні. Ці сполуки виникають за відсутності молекулярного кисню (в анаеробних умовах) частіше бактеріальним шляхом, меншою мірою внаслідок розкладу органічних речовин. Тому сірководневе [...]

Вчення про ноосферу

Еволюція органічного світу, що здійснювалася на підставі тільки біологічних закономірностей життєдіяльності та розвитку, відбувалася в два етапи:• виникнення первинної біосфери з біотичних кругообігом (хімічна еволюція по А. І. Опаріну) приблизно 4,6-3,5 млрд років тому;• ускладнення біоценозу як результат появи багатоклітинних організмів (органічна еволюція), починаючи приблизно з 3,5 млрд років тому.Виникнення на Землі людського суспільства сприяло [...]

Життєві форми рослин

Життєві форми рослинПоняття про «життєвої формі» як сукупності приспо-собітел'них ознак вперше ввів в 1884 р. один з основоположників екології рослин, датський ботанік Е. Вармінг. За його визначенням, це форма, в якій вегетативне тіло рослини (індивіда) перебуває в гармонії з зовнішнім середовищем протягом всього його життя. Визначення цього поняття, більш короткого і загального, знаходимо у цілого [...]

Поняття життєва форма організму

Поняття «життєва форма» організмуОрганізми і середовище, в якому вони мешкають, перебувають у постійній взаємодії. В результаті виникає вражаюче відповідність систем: організму і навколишнього середовища. Це відповідність носить пристосувальний характер і виражається у вигляді особливих рис у анатомічної структурі,, фізіології, способи наростання, харчування, виборі місць проживання, зв'язках з іншими організмами, особливості поведінки. Виявляється воно і в [...]

Фотоперіодизм

фотоперіодизм – реакція тварин і рослин на зміну довжини дняФотоперіод, або тривалість дня, який є найважливішою характеристикою світлового режиму, неоднаковий протягом року. Довжина дня небайдужа для живих організмів. Це знайшло відображення при розгляді сезонної періодичності явищ у живій природі. Ритмічні зміни морфологічних, біохімічних і фізичних властивостей і функцій організмів під впливом чергування і тривалості освітлення [...]

Біологічний годинник

Біологічний годинникЦиркадні і добові ритми лежать в основі здатності організму відчувати час. Організми навчилися відчувати час за рахунок механізму біологічний годинник. Механізм біологічний годинник, відповідальний за таку періодичну активність – будь то харчування або розмноження. Біологічний годинник є у будь-якого організму. Вражаюча точність роботи біологічного годинника, керуючих життєдіяльністю багатьох рослин і тварин, є об'єктом досліджень [...]

Внутрішні, фізіологічні, ритми

Внутрішні, фізіологічні, ритми виникли історично. Жоден фізіологічний процес в організмі не здійснюється безперервно, завжди присутні ритми. Виявлена ритмічність у процесах синтезу ДНК і РНК в клітинах, у синтезі білків, у роботі ферментів, діяльності мітохондрій. Розподіл клітин, скорочення м'язів, робота залоз внутрішньої секреції, биття серця, дихання, збудливість нервової системи, тобто робота всіх клітин, органів і тканин [...]

Зовнішні ритми

Зовнішні ритми мають географічну природу, пов'язані з обертанням Землі щодо Сонця і Місяця щодо Землі.Шлях Землі навколо СонцяБезліч екологічних факторів залежить від зовнішніх ритмів на нашій планеті, в першу чергу світловий режим, температура, тиск і вологість повітря, атмосферний електромагнітне поле, морські припливи і відливи та ін під впливом зовнішніх ритмів обертання закономірно змінюються. На живі [...]

Біологічні ритми

БІОЛОГІЧНІ РИТМИЗовнішні ритмиВнутрішні, фізіологічні, ритмиБіологічний годинникФотоперіодизмОдне з фундаментальних властивостей живої природи – це циклічність більшості відбуваються в ній процесів. Це отримало назву біологічні ритми. Між рухом небесних тіл і живими організмами на Землі існує зв'язок Сонячна система: Сонце і дев'ять великих планетЖиві організми не тільки вловлюють світло і тепло сонця і місяця, але і володіють різними [...]

Антропогенні фактори – дія людини на природу (на рослини, тварини)

Антропогенні факториДія людини як екологічного чинника в природі величезне і надзвичайно різноманітне. В даний час жоден з екологічних факторів не робить настільки істотного і загального, тобто планетарного, впливу, як людина, хоча це найбільш молодий фактор з усіх діючих на природу. Вплив антропогенного чинника поступово посилювалося, починаючи від епохи колекціонерства (де воно мало чим відрізнялося від [...]