Архіви за день Вересень 2nd, 2013

Міжнародні об'єкти охорони навколишнього середовища

Міжнародні об'єкти охорони навколишнього середовищаОб'єкти охорони навколишнього середовища поділяються на національні (внутрішньодержавні) І міжнародні (загальносвітові).До національних (внутрішньодержавним) об'єктів належать земля, води, надра, дикі тварини та інші елементи природного середовища, які знаходяться на території держави. Національними об'єктами держави розпоряджаються вільно, охороняють і управляють ними на підставі власних законів в інтересах своїх народів.Міжнародні об'єкти охорони навколишнього середовища [...]

Спостереження за тваринами на море

Подальшій дуже привабливою метою наших спостережень може бути морський пляж і саме море. У багатьох портових містах півдня існує таке вельми привабливе місце, як рибний ринок. Тут зазвичай розкладена для продажу не тільки риба, а й всілякі інші дари моря: морські їжаки, раковини, равлики, каракатиці та краби. Багату здобич обіцяє і поїздка з рибалками, де [...]

Які вимоги тварин до величини ph

Водойми з дуже кислими водами нежилі, і життя в них немає. Деякі види тварин з'являються лише у водоймах з менш кислими водами. Так, в мочажінних верхів'їв боліт мешкають характерні для них корененіжки (раковини амеби). Комахи представлені там рядом спеціалізованих видів, тоді як молюски відсутні повністю, а хребетних тварин дуже мало. В якій мірі можна вважати [...]

Гармонізація міжнародних екологічних відносин

Гармонізація міжнародних екологічних відносин – Один з основних шляхів виходу світової спільноти з екологічної кризи. Загальновизнано, що реалізувати стратегію виходу з нього можна лише на основі єдності природоохоронних дій всіх держав. Сьогодні жодна країна не в змозі вирішити свої екологічні проблеми самотужки або співпрацюючи лише з невеликою групою країн. Необхідні чіткі узгоджені зусилля всіх держав, [...]

Обмін речовин

У всіх клітинах відбувається інтенсивне оновлення речовин і структур. Так, деякі клітини людини живуть всього один-два дні (клітини кишкового епітелію). Тому неодмінною умовою життя є зв'язок клітини з ОС. З середовища клітка одержує різні речовини, які потім піддаються перетворенням, провідним до вивільнення енергії, необхідної для клітинної активності. З що у клітину речовин синтезуються органічні сполуки, [...]

Екологізація суспільної свідомості – питання

Контрольні питання/. Охарактеризуйте основні етапи формування нового екологічного світогляду.2. У чому суть ноосферного мислення?3. Чому на зміну антропоцентризму повинен прийти новий тип екологічної свідомості – екоцентризму?4. Які основні принципи біосферної етики (за Ф.Я. Шипунова)?5. Що таке екологічна освіта, виховання і культура?

Екологічна освіта, виховання і культура

Екологічна освіта, виховання і культураЕкологічна освіта – Цілеспрямовано органі-. зовано, планомірно і систематично здійснюваний процес оволодіння екологічними, знаннями, вміннями та навичками. Указом Президента Російської Федерації «Про державну стратегії Російської Федерації з охорони навколишнього середовища і забезпечення сталого розвитку» (1997 р.) в якості одного з найважливіших напрямів державної політики у сфері екології намічено розвиток екологічного освіти [...]

Антропоцентризм і екоцентризму. формування нової екологічної свідомості

Антропоцентризм і екоцентризму. Формування нової екологічної свідомостіформування і розвиток людини і біосфериОдин з напрямків, за яким Росія повинна виходити з екологічної кризи, – еколого-просвітницьке Сенс цього напрямку полягає у розвитку екологічної освіти, просвіти та виховання для вирішення головного завдання – перебудови суспільної екологічної свідомості, зміни способу життя людини, його моральності. Іншими словами, стратегія подолання екологічної [...]

Запитання – економіка та екологія

Запитання – економіка та екологіяКонтрольні питання Які особливості нового економічного механізму охорони навколишнього середовища?2. Що таке ліцензія, договір і ліміти на природокористування?3. Якими способами в сучасних умовах підвищують зацікавленість природопользователя у збереженні ресурсів та їх раціональне використання?4. У чому сенс моделі сталого розвитку суспільства? Шляхи її реалізації в Росії.5. У чому суть екологічної доктрини Російської Федерації?

Поняття про концепцію сталого розвитку

Поняття про концепцію сталого розвиткуКонцепція сталого розвитку увійшла в природоохоронний лексикон після Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.).За початковим визначенням сталий розвиток формулювалося як «модель руху вперед, при якому досягається задоволення життєвих потреб нинішнього покоління без позбавлення такої можливості майбутніх поколінь. У широкому сенсі стратегія сталого розвитку спрямована на досягнення гармонії [...]