Архіви за день Серпень 27th, 2013

Гідробіонти – екологічні групи гідробіонтів

Екологічні групи гідробіонтів. Товща води, або пелагіаль (pelages – море), заселена пелагическими організмами, які мають здатність плавати або утримуватися в певних верствах водні організмиПрофіль океану і його мешканці гідробіонти (за Н. Н. Мойсеєвим, 1983)У зв'язку з цим гідробіонти поділяються на дві групи: нектон і планктон. Третю екологічну групу – бентос – утворюють мешканці дна.Нектон (nektos – [...]

Водне середовище життя

Загальна характеристика. Гідросфера як водне середовище житті займає близько 71% площі і 1/800 частина обсягу земної кулі. Основна кількість води, більше 94%, зосереджено в морях та океанах (рис. 5.2). Світовий океан у порівнянні із сушею (за М. Ф. Реймерс, 1990)У прісних водах річок, озер кількість води не перевищує 0,016% загального обсягу прісної води.В океані з вхідними [...]

Дія автоматичного кольцепускателя – прилад для димових труб

Співробітник розвалився в кріслі, закинув голову і, зосереджено дивлячись у стелю, пускав кільця диму. Він не помітив, як ззаду підійшов головний і мовчки став підраховувати, скільки робочого часу займає ця забава. Закінчивши з одного, курець запалив другу сигарету. Кільця ставали все більш щільними і, не розпадаючись, долітали до самої стелі. Головний, нарешті, не витримав:- Не [...]

Середовища життя – основні середовища життя

На нашій планеті живі організми в ході тривалого історичного розвитку освоїли чотири середовища життя, які розподілилися відповідно мінеральним оболонок: гідросфера, літосфера, атмосфера Основні середовища життяВодне середовище життя була першою, в якій виникла і поширилася життя. Надалі, в ході історичного розвитку, організми почали заселяти наземно – повітряне середовище життя. З'явилися наземні рослини і тварини, бурхливо еволюціонуючи, адаптуючись [...]

Випромінювання – іонізуючі випромінювання

Іонізуючі випромінювання. Живі організми нашої планети постійно відчувають на собі вплив іонізуючого випромінювання. Це необхідний компонент проживання в біосфері. Випромінювання з дуже високою енергією, яке здатне вибивати електрони з атомів і приєднувати їх до інших атомів з утворенням пар позитивних і негативних іонів, називається іонізуючим випромінюванням. Такий здатністю не володіють світло і велика частина сонячного [...]

Структурна перебудова і екологізація економіки

Структурнаперебудова і екологізація економіки В умовах переходу України до ринкових відносинменеджер-консультант з екологічних питань повинен знати, що застарілітехнології, які є основним джерелом забруднення ОС, зазвичай найбільшенергоємні, вимагають використання дефіцитних невідновлюваних ресурсів,характеризуються небезпечними відходами, тому їх застосування повинно стримуватисямайбутніми витратами на охорону ОС. В умовах ринкової економіки нові технології,забезпечують значно менший тиск на ОС, більш кращі,конкурентоспроможні, [...]

Людина-на чолі світу

У кам’яному столітті, особливо в північних широтах, люди не доживали до зрілого віку, смертність серед них була вкрай висока. Суворі кліматичні умови, брак їжі, небезпечні великі звірі і не в останню чергу численні хвороби та епідемії сприяли цьому. Так, за деякими оцінками, неандерталець жив 30 років, a Homo sapiens пізнього льодовикового періоду і мезоліту ненабагато [...]

Екологічний менеджмент на підприємстві

Екологічний менеджмент на підприємстві Екологічний менеджмент на підприємстві – це системауправлінських важелів, що забезпечує ефект в області допустимих темпівекономічного розвитку в рамках допустимого тиску на ОС. Виділимо наступні три стадії екологічного менеджменту. · Вибір. На цій стадії при рішенні пробудівництві нового підприємства, реконструкції або модернізації старогонеобхідно дотримання принципу екологізації економіки виробництва. Тутпередбачається розробка схеми безпеки [...]

Екологічне супровід господарської діяльності

Екологічнесупровід господарської діяльності Екологічна ситуація в Росії настійно вимагаєпереходу від дискретного до безперервного процесу обліку екологічного чинника впроцесі життєдіяльності суспільства в рамках збереження якості ОС. При цьомупередбачається оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та підготовкаекологічних розділів у рамках ТЕО або проектів, екологічна експертиза,післяпроектний аналіз, екологічний аудит, екологічна сертифікація таліцензування використання природних ресурсів, екологічне страхування таін. [...]

Управління природними і соціоприродне екосистемами

Управлінняприродними і соціоприродне екосистемами До недавнього часу управління соціоприродним екосистемоюздійснювалося в інтересах тільки людського суспільства, що призвело б доглобального порушення екологічної рівноваги і позначило катастрофу длялюдства. Цілям нової стратегії для оздоровлення системи служить, вЗокрема, екологічний менеджмент. Саме управління складається з оцінки стану ОС, контролюзміни її параметрів, прогнозу, прийняття рішень, їх реалізації черезвиробничі структури за допомогою [...]