Архіви за день Серпень 24th, 2013

Отруйні, вибухові та радіоактивні домішки рудникового повітря

Отруйні, вибухові та радіоактивні домішки рудникового повітря Основнимиотруйними домішками рудникового повітря є окис вуглецю, оксиди азоту,сірчистий газ, сірководень. У ряді випадків у рудниковому повітрі зустрічаютьсяаміак, акролеїн, альдегіди, ціаністий водень, пари миш'яку і ртуті.Основнимивибуховими домішками є метан, водень, важкі вуглеводні; інодізустрічаються вибухові гази?аміак і ацетилен.Окис вуглецю (СО)- Без кольору, смаку і запаху; питома вага 0,97. Горить [...]

Основні складові частини рудникового повітря

Основні складові частини рудникового повітря Основнимискладовими частинами рудникового повітря, також як і атмосферного, є кисень,вуглекислий газ і азот. Урудниковому повітрі, в порівнянні з атмосферним, міститься менше кисню ібільше вуглекислого газу та азоту. Кисень (О2) ?газ без кольору смаку і запаху з питомою вагою 1,11 при t = 00 С і 760 мм. рт. ст. Придиханні [...]

Способи очищення стічних вод

Якщо можна було б зробити загальний аналіз всіх стічних вод, він показав би в них практично всі органічні та неорганічні сполуки, а також наявність більшості елементів таблиці Менделєєва ». З урахуванням цього розробляють способи очищення стічних вод. Одні спрямовані на виділення речовин, які можна повторно направити у виробництво; другие-на їх знищення, треті – на нейтралізацію, [...]

Зміна складу і властивостей повітря при його русі по гірських виробках

Зміна складу і властивостей повітря при його русі по гірських виробках    Атмосфернеповітря, надходячи в підземні виробкишахт і переміщаючись по них, зазнаєзміни, що складаються, в основному, у зміні його фізичного стану(Тиску, температури, швидкості) та хімічного складу, забрудненнімеханічними домішками (пилом, кіптявою і т. п.), зміні вмісту вологи.    Змінатиску полягає в його збільшення з ростом глибини шахт. Деякий [...]

Обертове будівля в Дубаї

У Дубаї планується побудувати обертове будівля – хмарочос. Будівля буде побудована флорентійським архітектором Давидом Фішером за зовсім новою технологією. У центрі будівлі знаходиться стрижень на який нанизані поверхи, які можуть обертатися навколо стрижня будівлі. Обертовий поверх працює окремо від інших поверхів за бажанням власника поверху. Обертання буде забезпечувати турбіни між поверхами і сонячні батареї. Для [...]

Способи очищення стічних вод від забруднення – захист гідросфери

Поверхнева гідросфераПоверхневі води охороняють від засмічення, забруднення та виснаження. Для попередження засмічення вживають заходів, що виключають потрапляння в поверхневі водойми та річки будівельного сміття, твердих відходів, залишків лісосплаву та інших предметів, що негативно впливають на якість вод, умови проживання риб і ін Виснаження поверхневих вод перетворюють шляхом суворого контролю за мінімально допустимим стоком вод. Найважливіша [...]

Безвідходні і маловідходні технології іБілорусії

Кількість відходів, що утворюються на одного жителя Білорусі, становить приблизно 2,5 т. на рік. Полігони та накопичувачі займають більше десяти тисяч гектарів землі. У РБ – 160 полігонів ТПВ (твердих побутових відходів)і 80 накопичувачів промислових відходів. І в результаті виникає проблема забруднення природного середовища в місцях зберігання та утилізації промислових відходів. Декларацією ООН про малоотходной [...]

Основи екологічного нормування

Основи екологічного нормуванняПерехід біосфери в ноосферу передбачає управління розвитком суспільства, з одного боку, і біосфери – з іншого, що повинно в майбутньому не тільки виключити всякі негативні наслідки природокористування але і виправити ті, що вже мали місце. Таким чином, необхідні: поточний облік і вимір змін, що відбуваються в навколишньому середовищі з точки зору погіршення її [...]

Види моніторингу

Види моніторингуТаким чином, екологічний моніторинг повинен являти собою ієрархічно організовану систему спостережень, слагающуюся з ланок різного рівня: – глобального (Біосферного) моніторингу, здійснюваного на основі міжнародного співробітництва, яке в останні роки стає все більш і більш інтенсивним; – національного моніторингу, здійснюваного в межах держави, спеціально створеними органами; – регіональногомоніторингу, здійснюваного в межах; великих районів, інтенсивно освоюваних [...]

Захист атмосфери

Для захисту повітряного басейну від негативного антропоідних впливу у вигляді забруднення його шкідливими речовинами і використовують наступні заходи:- Екологізацію технологічних процесів;- Очистку газових викидів від шкідливих домішок; § – розсіювання газових викидів в атмосфері;- Пристрій санітарно-захисних зон, архітектурно-планувальні рішення та інНайбільш радикальна міра охорони повітряного басейну рагрязненние – екологізація технологічних процесів і Ервую чергу створення [...]