Архіви за день Серпень 23rd, 2013

Допустимий рівень радіаційного впливу на довкілля ПДУ

Допустимий рівень радіаційного впливу на довкілля ПДУ – це рівень, який не представляє небезпечною для здоров'я людини, стану тварин, рослин, їх генетеского фонду. ПДУ визначається на підставі норм радіації безпеки (НРБ-76/87), основних санітарних правил 'П-72/87) і санітарних норм проектування (СН-254-71). . Встановлені також гранично допустимі рівні (ПДУ) врздействія шуму, вібрації, магнітних полів та інших шкідливих [...]

Гранично допустима концентрація – ГДК

Гранично допустима концентрація (ГДК) – являє собою кількість забруднювача в грунті, повітряному або водному середовищі, яке при постійному або тимчасовому впливі на людину не впливає на його здоров'я і не викликає несприятливих наслідків у його потомства. Останнім часом при визначенні ГДК враховується не тільки ступінь впливу забруднення на здоров'я людини, а й вплив цих забруднень [...]

Нормування якості навколишнього середовища

Під якістю навколишнього середовища розуміють ступінь со-* тствія її характеристик потребам людей і технологи-шм вимогам. В основу всіх природоохоронних мероприя-покладено принцип нормування якості навколишнього ьи. Цей термін означає встановлення нормативів (поки-% лий) гранично допустимих впливів людини на окру-"-Нє середовище."Згідно природоохоронному закону Російської Федерації 1) дотримання екологічних нормативів, тобто нормати-\ які визначають якість природного середовища, забезпечують– [...]

Які наслідки застосування хімікатів

Навіть недосвідчена людина не може не помітити шкода, заподіяна промисловим виробництвом (наприклад, викидами газів, пилом), оскільки від цього страждає і навколишнє рослинність, і зовнішній вигляд будівель і архітектурних пам'яток. Інакше йде справа в землеробстві, садівництві та лісовому господарстві. Часто навіть фахівець не може дати відповіді, до яких наслідків призведе, наприклад, інтенсивне застосування мінеральних добрив, засобів [...]

Спостереження за життям в акваріумі

Той, хто не бажає задовольнятися випадковим фрагментом цієї підводної життя, може завести вдома акваріум, тобто по суті той же ставок, але в зменшеному масштабі, і населити його деякими з мешканців ставка. Тільки треба остерігатися перенаселеності акваріума-небезпеки, яка не виникає в сьогоденні ставку завдяки процесам природного регуляції. У акваріумі навесні вдається спостерігати шлюбні ігри одного з [...]

Якої шкоди завдають хімічні підприємства

На початку п'ятдесятих років місцеві рибалки в затоці Мінамата (Японія) стали помічати дивні явища. Риба, немов скажена, з величезною швидкістю зигзагами мчала на човни рибалок. Вони її ловили, не знаючи, що риба хвора. Потім настала черга кішок. Вони безглуздо крутилися, поки не падали паралізовані, Діти, а потім і дорослі стали помічати різке погіршення свого зору, [...]

Біотехнологія в охороні навколишнього середовища

В останні роки в екологічній науці все більший інтерес проявляється до біотехнологічним процесам, заснованим на створенні необхідних для людини продуктів, явищ і ефектів за допомогою мікроорганізмів.Стосовно до охорони навколишнього природного середовища людини біотехнологію можна розглядати як розробку і створення біологічних об'єктів, мікробних культур, спільнот, їх метаболітів і препаратів шляхом включення їх у природні кругообіг речовин, [...]

Маловідходна і безвідходна технології та їх роль у захисті середовища проживання

Принципово новий підхід до розвитку всього промислового і сільськогосподарського виробництва – створення малоотходной і безвідходної технології.Поняття безвідходної технології, відповідно до Декларації Європейської економічної комісії ООН (1979) означає практичне застосування знань, методів і засобів з тим, щоб у рамках потреб людини забезпечити найбільш раціональне використання природних ресурсів і захистити навколишнє середовище.У 1984 р. ця ж комісія [...]

Інженерна екологічний захист – принципові напрями інженерного захисту навколишнього середовища

Основні напрямки інженерного захисту навколишнього середовища від забруднення та інших видів антропогенних впливів – впровадження ресурсозберігаючої, безвідходної і маловідходної технології, біотехнологія, утилізація та детоксикації | ція відходів і головне – екологізація всього виробництва, при ^ якому забезпечувалося б включення всіх видів взаємодії з навколишнім середовищем в природні цикли кругообігу речовин.Ці принципові напрями засновані на циклічності [...]

Екологічна ніша організмів

Екологічна ніша організмівБудь-який вид адаптований до строго певним умовам (факторів) навколишнього середовища. Вихід режиму хоча б одного з безлічі факторів за межі толерантності організму викликає його пессимальной стан. Успадковані від предків вимоги організму до складу і режимам екологічних факторів визначають межі поширення того виду, до якого цей організм належить, тобто ареал, а в межах ареалу [...]