Архіви за день Серпень 19th, 2013

Лондонський зміг

Лондонський тип смогу виникає взимку у великих промислових містах за несприятливих погодних умов (відсутність вітру і температурна інверсія). Температурна інверсія проявляється в підвищенні температури повітря з висотою в деякому шарі атмосфери (звичайно в інтервалі 300 – 400 м від поверхні землі) замість звичайного зниження. В результаті циркуляція атмосферного повітря різко порушується, дим і забруднюючі речовини [...]

Екологічні наслідки забруднення атмосфери

Забруднення атмосферного повітря впливає на здоров'я людини та на навколишнє природне середовище різними способами – від прямої і негайної загрози (зміг і ін) до повільного і поступового руйнування різних систем життєзабезпечення організму. У багатьох випадках забруднення повітряного середовища порушує структурні компоненти екосистеми до такої міри, що регулятор-ні процеси не в змозі повернути їх в первинний [...]

Основні джерела забруднення атмосфери

В даний час «основний внесок» у забруднення атмосферного повітря на території Росії вносять: теплоенергетика (теплові та атомні електростанції, промислові та міські котельні тощо), далі підприємства чорної металургії, нафтовидобутку і нафтохімії, автотранспорт, підприємства кольорової металургії і виробництво будматеріалів.Роль різних галузей господарства в забрудненні атмосфери в розвинених промислових країнах Заходу дещо інша. Так, наприклад, основна кількість викидів [...]

Забруднення атмосферного повітря

Під забрудненням атмосферного повітря слід розуміти будь-яка зміна його складу і властивостей, яке робить негативний вплив на здоров'я людини і тварин, стан рослин і екосистем. Забруднення атмосферного повітря одна з найбільш значних проблем сучасностіЗабруднення атмосфери може бути природним (природним) і антропогенним (техногенним).Природний забруднення повітря викликано природними процесами. До них відносяться вулканічна діяльність, вивітрювання гірських порід, [...]

Антропогенні впливи на атмосферу

Питання про антропогенному впливі на атмосферу знаходиться в центрі уваги фахівців і екологів всього світу. І це не випадково, так як глобальні екологічні проблеми сучасності – "парниковий ефект", порушення озонового шару, випадання кислотних дощів, пов'язані саме з антропогенним забрудненням (впливом на) атмосфери.Охорона атмосферного повітря – ключова проблема оздоровлення навколишнього середовища. Атмосферне повітря займає особливе положення [...]

Забруднення середовища

Класифікація забруднення екологічних системІнгредіентному забруднення середовища.інгредіентному забруднення середовища ділиться на мінеральній і органічне.:продукти згоряння викопного палива.відходи хімічних виробництв.шахтні відвали і терикони.відходи металургії.продукти згоряння а ДВС.отрутохімікати та добрива.аварійні скиди в акваторіях.нафтовидобуток і нафтопереробка.побутові стоки та сміття.мікробіологічні препарати.відходи харчової промисловості.відходи тваринницьких ферм.інші.Параметричне забруднення середовищатепловешумовесвітловерадіаційнеБиоценотические забруднення середовищакомплексний фактор занепокоєнняпорушення балансу популяціївипадкова і спрямована інтродукція і акліматизація видівнерегульований збір, [...]

Чи реальний електромобіль

Зараз на нашій планеті «бігає» 300 млн. автомобілів. У їх числі кілька тисяч електричних. Дуже небагато. Але згадаймо: незадовго до Жовтневої революції в Росії було видано перше свідчення на «право їздити на автомобілі по всій Російській імперії». Тоді цієї високої честі був удостоєний один водій, зараз водійські права мають мільйони радянських громадян. Не тільки права, [...]

Забруднення – види забруднень

Забруднення – це речовини або енергія вноситься в навколишнє середовище і шкодять їй. Виділяють наступні види забруднення: хімічні забруднення, біогогіческіе забруднення, фізичні забруднення.Забрудненням називають надходження в навколишнє природне середовище будь-яких твердих, рідких і газоподібних речовин, мікроорганізмів або енергій (у вигляді звуків, шумів, випромінювань) в кількостях, шкідливих для здоров'я людини, тварин, стану рослин і екосистем.Більш розгорнуту [...]

Соціогеосістема

Соціогеосістема якщо попробивать розшифрувати це слово то ми отримуємо Соціо – соціальна Гео – (у перекладі з латинської земя) і система – система.Тепер спробуємо дати визначення терміну Соціогеосістема.Соціогеосістема – це система де взаємопов'язано Соціальне суспільство та область проживання цього товариства.

Основні види антропогенних впливів на біосферу

Біосфера, вельми динамічна планетарна екосистема, в усі періоди свого еволюційного розвитку постійно змінювалася під впливом різних природних процесів. У результаті тривалої еволюції біосфера виробила здатність до саморегуляції і нейтралізації негативних процесів. Досягалося це за допомогою складного механізму кругообігу речовин, розглянутого нами в другому розділі.Головною подією еволюції біосфери визнавалося пристосування організмів до змінених зовнішніх умов шляхом [...]