Архіви за день Серпень 15th, 2013

Системний підхід і моделювання в екології

Системний підхід в екології зумовив формування цілого напряму, що став її самостійною галуззю – системної екологією. Системний підхід – це напрям у методології пізнання об'єктів як систем. Система – це безлічі взаємопов'язаних елементів, що утворюють певну цілісність, єдність. Її склад, структуру і властивості вивчають за допомогою системного аналізу, що є основою системного підходу і представляє [...]

Сукцессіонние процеси і клімакс

Перші переселенці, які приживаються на новій ділянці, – це організми, які толерантні до абіотичних умов нового для них місцеперебування. Не зустрічаючи особливого опору середовища, вони надзвичайно швидко розмножуються (сарана, ефемерна рослинність і, т. п.), тобто на ранніх етапах в еволюції екосистеми переважає r-стратегія (зростання чисельності). Але поступово за рахунок досить швидкої зміни і збільшення кількості [...]

Екологічна сукцесія

екологічна сукцесіяЮ. Одум (1986) під екологічної сукцесії розуміє взагалі весь процес розвитку екосистеми. Більш конкретне визначення дає цьому явищу Н. Ф. Реймерс (1990): «Сукцесія – послідовна зміна біоценозів, спадкоємно виникає на одній і тій же території (біотопі) під впливом природних факторів (у тому числі і внутрішніх протиріч самих біоценозів) або впливу людини ». Зміни в [...]

Циклічність

Добова, сезонна і багаторічна періодичність зовнішніх умов і прояв внутрішніх (ендогенних) ритмів організмів, флуктуації популяцій досить синхронно відображається в циклічності всього співтовариства – біоценозу.Добові циклиДобові цикли найбільш різко виражені в умовах клімату високої континентальності, де значна різниця між денними і ночньщі температурами. Наприклад, в піщаних пустелях Середньої Азії в спекотний полудень багато тварини ховаються в [...]

Екологічні піраміди

Функціональні взаємозв'язки можна представити у вигляді екологічної піраміди. Трофічну структуру, можна зобразити графічно, у вигляді так званих екологічних пірамід. Екологічні піраміди – це графічні зображення чисельності, та ін структури між продуцентами, консументами і редуцентами. Підставою піраміди служить рівень продуцентів, а наступні рівні харчування утворюють поверхи і вершину піраміди. Відомі три основних типи екологічних пірамід: 1) [...]

Рівні виробництва органічної речовини

Розрізняють різні рівні продукування, на яких створюється первинна і вторинна продукція. Органічна маса, створювана продуцентами в одиницю часу, називається первинною продукцією, а приріст за одиницю часу маси консументів-вторинною продукцією.Первинна продукція підрозділяється як би на два рівні – валову і чисту продукцію. Валова первинна продукція – це загальна маса валового органічного речовини, створювана рослиною в одиницю [...]

Принцип біологічного накопичення

У кругообіг речовин в екосистемі часто додаються речовини, що потрапляють сюди ззовні. Вони концентруються в трофічних ланцюгах і накопичуються в них, тобто відбувається їх біологічне накопичення. Це явище наочно видно на прикладі концентрування радіонуклідів і пестицидів у трофічних ланцюгах.Найбільш відома здатність до біологічного накопиченню у ДДТ – речовини, раніше широко застосовувався для боротьби з шкідливими [...]

Весь світ на колесах – безперервне винахід і випробування транспорту

Ще на зорі становлення Радянської держави В. І. Ленін розглядав транспорт як одну «з найголовніших баз всієї нашої економіки». Зокрема, в плані ГОЕЛРО була намічена перспектива електрифікації залізниць.Багато чого, багато чого зроблено в нашій країні за роки Радянської влади. За темпами елетріфікаціі залізниць Радянський Союз залишив позаду усі країни світу. Тільки за роки дев'ятої п'ятирічки [...]

Енергетичні потоки екосистеми

Життя на Землі існує за рахунок сонячної енергії. Світло – єдиний на Землі харчовий ресурс, енергія якого, в з'єднанні з вуглекислим газом і водою, народжує процес фотосинтезу. Фотосинтезуючі рослини створюють органічну речовину, яким харчуються травоїдні тварини, ними харчуються м'ясоїдні і т. д., в кінцевому підсумку рослини «годують» весь інший живий світ, тобто сонячна енергія через [...]

Гомеостаз екосистеми

ГомеостазГомеостаз – здатність біологічних систем – організму, популяції і екосистем – протистояти змінам і зберігати рівновагу. Виходячи з кібернетичної природи екосистем – гомеостатичний механізм – це зворотний зв'язок. Наприклад, у пойкілотермних тварин зміна температури тіла регулюється спеціальним центром у мозку, куди постійно надходить сигнал зворотного зв'язку, що містить дані про відхилення від норми, а від [...]