Архіви за день Серпень 12th, 2013

Динаміка зростання чисельності популяції

Ще в XVII ст. було встановлено, що чисельність популяцій зростає за законом геометричної прогресії, а вже наприкінці XVIII ст. Томас Мальтус (1766-1834) висунув свою відому теорію про зростання народонаселення в геометричній прогресії. Ця закономірність зростання виражається кривою, що на рис. 3.2.Рис. 3.2. Експоненціальне зростання гіпотетичної популяціїодноклітинного організму, що ділиться кожні 4 години:а – арифметична шкала; [...]

Тривалість життя

Тривалість життя виду залежить від умов (факторів) життя. Розрізняють фізіологічну і максимальну тривалість життя.Фізіологічна тривалість життя – це така тривалість життя, яка визначається тільки фізіологічними можливостями організму. Теоретично вона можлива, якщо допустити, що в період усього життя організму на нього не впливають лімітуючі фактори.Максимальна тривалість життя – це така тривалість життя, до якої може дожити [...]

Динамічні показники популяцій

Динамічні показники характеризують процеси, що протікають в популяції за якийсь проміжок (інтервал) часу. Основними динамічними показниками (характеристиками) популяцій є народжуваність, смертність і швидкість росту популяцій.Народжуваність, або швидкість народжуваності, – Це число особин, що народжуються в популяції за одиницю часу. При розгляді екосистем користуються іншим динамічним показником – продукцією – сумою приросту маси всіх особин (незалежно [...]

Як працює електричний вибух

М. В. Ломоносов визначив вибух як миттєве виділення газів і енергії. При цьому, очевидно, малося на увазі, що енергія сконцентрована в самому вибуховій речовині. Але визначення вибуху, дане основоположником російської науки, застосовно майже до всіх вибухоподібні процесам, зокрема викликаним електрикою.Електричні розряди відрізняються тим, що енергія, необхідна для здійснення роботи, підводиться ззовні. Перший електричний вибух був [...]

Статичні показники популяцій

Статичні показники характеризують стан популяції на даний момент часу.До статичних показників популяцій відносяться їх чисельність, щільність і показники структури. Чисельність – це поголів'я тварин або кількість рослин, наприклад дерев, в межах деякої просторової одиниці – ареалу, басейну річки, акваторії моря, області, району і т. д. Щільність – кількість особин, що припадають на одиницю площі, наприклад, [...]

Населення

Населення – Це сукупність особин одного виду. Генетики зазвичай додають як обов'язковий момент – здатність цієї сукупності до самовідтворення. Екологи ж, враховуючи обидві ці особливості, підкреслюють якусь ізольованість в просторі і в часі аналогічних сукупностей одного і того ж виду (Гіляров, 1990).Ізольованість у просторі і в часі аналогічних популяцій відображає реальну природну структуру біоти. У [...]

Рівні біологічної організації та екології

Ген, клітина, орган, організм, популяція, співтовариство (біоценоз) – головні рівні організації життя. Екологія вивчає рівні біологічної організації від організму до екосистем. В її основі, як і всієї біології, лежить теорія еволюційного розвитку органічного світу Ч. Дарвіна, що базується на уявленні про природний добір. У спрощеному вигляді його можна представити так: в результаті боротьби за існування [...]

Макулатура та вироби з тканин

Матеріал: папір, іноді просочена воском і покрита різними фарбами. Збитки природі: власне папір збитку не завдає. Однак фарба, якою покрита папір, може виділяти отруйні гази. Шкоду людині: фарба може виділяти при розкладанні отруйні речовини. Шляхи розкладання: використовуються в їжу різними мікроорганізмами. Кінцевий продукт розкладання: перегній, тіла різних організмів, вуглекислий газ і вода. Час розкладання: 2 [...]

Безпека і екологічність техногенних факторів

Навчальні питання:1. Аксіома про потенційну небезпеку техногенних факторів.2. Екологічна експертиза.3. Гранично допустимі концентрації, викиди, рівень впливу.4. Екологічний паспорт.  1. Аксіома про потенційну небезпеку  техногенних факторів.  Світ техногенних небезпек цілком пізнаваний і у людини є дос-таточно засобів і способів захисту від техногенних небезпек. Теорети-тично вплив шкідливих техногенних факторів може бути усунутоповністю або обмежено допустимим ризиком за [...]

Харчові відходи

Збитки природі: практично не завдають. Використовуються для живлення різними організмами. Шкоду людині: гниють харчові відходи – розсадник мікробів. Шляхи розкладання: використовуються в їжу різними мікроорганізмами. Кінцевий продукт розкладання: тіла організмів, вуглекислий газ і вода. Час розкладання: 1 – 2 тижні. Спосіб вторинного використання: компостування. Найменш небезпечний спосіб знешкодження: компостування. Категорично забороняється кидати у вогонь, оскільки [...]