Архіви за день Серпень 10th, 2013

Оцінка впливу людини на навколишнє середовище

Оцінка впливу людини на навколишнє середовище Найбільш наочну картину ступеня впливу людини на навколишнє середовище дають так звані екологічні карти, де позначено стан навколишнього середовища в окремих регіонах планети. Особливо яскраво виділяються зони найбільш гострих екологічних ситуацій, наприклад, Аральське море, зона Чорнобиля і т.п. Дуже істотні екологічні проблеми в Донбасі, Придніпров'ї, на Середньому Поволжі, на Уралі [...]

Екологія мікрокосмів

<P> <h1> Екологія мікрокосмів </ h1> </ P> <P> Екологія мікрокосмів <BR> <BR> <BR> <BR> Одне з найбільш поширених помилок людства епохи науково-технічної революції полягає в безумовну віру в силу науки, яка "щось придумає" і не дасть загинути людству. У числі іншого існує віра в так звані "міста під куполом", в яких людина буде рятуватися [...]

Екологія міста

Місто – це типове безпечне поселення. Проте позитивний ефект від проживання в місті стає все більш відносним. І вже зовсім перестав бути безпечним місто по відношенню до навколишнього його природі.Місто є гетеротрофною екосистемою, що одержує енергію, їжу, воду та інші речовини з боку, тобто з великих площ, що знаходяться за його межами. Так для проживання [...]

Промислова (інженерна) екологія

Основне питання промислової екології: як знизити забруднення середовища в процесі виробництва. Причому це не обов'язково забруднення речовинами, в тому числі і токсичними, що, звичайно ж, грає одну з найбільш значних ролей у катастрофу, що насувається. Окрім іншого, промисловість забруднює середовище теплом, шумом, електромагнітним випромінюванням і пр., які вкрай гнітюче впливають як на людину, так і [...]

Сільськогосподарська екологія

Сільськогосподарська екологія На прикладі сільського господарства найбільш явно проглядаються основні причини конфлікту між людиною і природою. Якщо конфлікт між промисловістю і природою існує максимум два століття, то конфлікт між сільським господарством і природою існує вже кілька тисячоліть.З теорії сукцесій випливає, що в молодих екосистемах, де продуктивність багато більше дихання (П> Д), основна енергія йде на формування [...]

Територіальна структура популяцій

Територіальна структура популяцій Розподіл особин у популяції може бути випадковим, рівномірним і груповим. Випадковий розподіл зустрічається в тих випадках, коли на популяцію впливає одночасно безліч досить слабких чинників середовища. Необхідною умова для цього має бути відсутність тенденції до утворення груп (стайний інстинкт, сімейні групи або щось подібне). У разі ж групового розподілу самі групи зазвичай розподіляються [...]

Як поєднати різні метали миттєво і міцно

Коли проектувалася Красноярська гідроелектростанція, перед конструкторами виник вельми складне питання, з якого матеріалу робити лопаті робочих коліс величезних турбін. Звичайна сталь недостатньо міцна, а нержавіюча занадто дорога і погано піддається механічній обробці. Але ж можна відлити лопаті зі звичайної сталі і покрити її поверхню більш міцним металом, як фанера меблі. Цей метод металургам відомий і [...]

Динаміка популяцій

Динаміка популяцій Перш, ніж говорити про динаміку, розглянемо ряд властивостей, якими характеризується популяція. Ці властивості можна розділити на біологічні та групові. Біологічні властивості притаманні як популяції в цілому, так і складовим її організмам. Вони характеризують життєвий цикл популяції: популяція, так само як і окремий організм, зростає, диференціюється і підтримує сама себе, має певну організацію і структуру. [...]

Популяції екосистеми

Популяції в екосистеміМета: механізми життєдіяльності екосистем Під популяцією можна розуміти будь-яку досить відокремлену групу організмів одного виду, що займає певний простір і функціонуючу як частина екосистеми. Різні види організмів представлені в екосистемі саме популяціями. Тому популяцію можна розглядати як систему, що стоїть на ієрархічній драбині природних систем між рівнем окремих організмів і рівнем екосистем. Тому в організації [...]

Стабільність і стійкість екосистем

Стабільність і стійкість екосистем Найважливішими показниками динаміки екосистем є стійкість і стабільність. Визначення стійкості екосистем вже давалося – це здатність екосистеми повертатися в початковий стан після зняття зовнішнього впливу, що вивів її з рівноваги. Під стабільністю екосистеми розуміють її здатність зберігати свою структуру і функціональні властивості при впливі на неї зовнішніх чинників. Іноді поняття стійкість і [...]