Архіви за день Серпень 5th, 2013

Закон Шелфорда

Закон Шелфорда:Будь-який живий організм має виразно еволюційно успадковані верхні і нижні «межі» толерантності до будь-якого екологічного фактору. Для організму має значення не тільки власна амплітуда, але і швидкість, з якою цей фактор змінюється.Лимитирующее значення означає, що в цьому випадку організм може вижити, але в ньому відбудуться незворотні зміни. Тому закон Шелфорда також називають законом лімітує [...]

Закон мінімуму Лібіха

Живий організм у природних умовах одночасно піддається впливу не одного, а багатьох екологічних факторів. Причому будь-який чинник потрібно організму в певних коліческах / дозах. Лібіх встановив, що розвиток рослини або його стан залежить не від тих хімічних ел-в, які присутні в грунті в достатніх кол-вах, а від тих, яких не вистачає. Якщо будь-якого, хоча б [...]

Екологічні фактори класифікація

екологічні фактори – це будь елементокружающей середовища, здатний надавати прямий або непрямий вплив на живий організм хоча б на одному з етапів його індивідуального розвитку чи будь-яке умова середовища, на яке організм відповідає пристосувальними реакціями.Фактор – Це рушійна сила будь-якого процесу або впливає на організм умова.Кожен живий організм протягом усього свого життя перебуває під впливом [...]

Екологія автомобіля реферат з екології автомобіля

Автомобіль – це найбільш поширене і особливо не екологічне засіб наземного безрейкового транспорту, найважливіший чинник формування міської (а також почасти сільській екологія) середовища. Число автомобілів в світі перевищує 600 млн. На частку автомобілів у великих містах РФ припадає в середньому 50-60% забруднення атмосфери. автомобіль випалює значна кількість кисню і викидає в атмосферу еквівалентну кількість діоксиду [...]

Класифікація факторів середовища

Середа і фактори середовища, їх класифікаціяПід середовищем проживання зазвичай розуміють природні тіла і яв ¬ лення, з якими організм (організми) знаходяться в прямих чи непрямих взаєминах. Окремі елементи середовища, на ко ¬ торие організми реагують пристосувальними реакціями (адап-таціямі), носять назву факторів.Поряд з терміном «середовище проживання» використовуються також по ¬ няття «екологічна середовище», «місцепроживання», «довкілля», «навколишнє [...]

Вода – дивна речовина всесвіту

Скарб в робочій блузі. Мова піде про воді – Одному з найдивовижніших речовин всесвіту. Воду вам представляти не потрібно: вона в нас і навколо нас, з нею ми зустрічаємося при вивченні фізики та хімії, біології та історії, географії і навіть математики. Чимало уваги, особливо в розділі, присвяченому захисту природи, ми приділимо цьому неповторному сполуки водню [...]

Структура екології

Структура екологіїУ «Загальної екології» зазвичай виділяють кілька взаимосвя ¬ чених розділів, які іноді розглядають як окремих ¬ ні дисципліни (табл. 1). Це: вчення про фактори середовища та за ¬ закономірностей їх дії на організми (факторіальна еко ¬ логія); екологія на рівні взаємини окремих орга ¬ нізмів і середовища (екологія організмів, або аутекологія); еколо ¬ гія [...]

Основні поняття екології

Основні поняття екологіїОсновним поняттям і основний таксономической одиницею в еко ¬ логії є «екосистема». Цей термін, як згадувалося вище, введений у вживання А. Тенсли в 1935 р., тобто понад півстоліття спу ¬ стя після виділення екології як галузі наукових знань (1866).Під екосистемою розуміється будь-яка система, що складається з живих істот і середовища їх проживання, об'єднаних [...]

Введення в загальну екологію

введення в загальну екологіюІснує образний вислів, що ми живемо в епоху трьох «Е»: економіка, енергетика, екологія. При цьому екологія як наука і спосіб мислення залучає усе більш і більш пильну ува ¬ гу людства.Екологію розглядають як науку і навчальну дисципли ¬ ну, яка покликана вивчати взаємини організмів і середовища у всій їх різноманітності. При цьому [...]

Прикладна екологія

Прикладна екологія – в широкому сенсі – вивчення механізмів руйнування біосфери людиною, способів запобігання цього процесу і розробка принципів раціонального використання природних ресурсів без деградації середовища життя. Прикладна екологія – у вузькому сенсі – розробка норм використання природних ресурсів та середовища життя, допустимих навантажень на них, форм управління екосистемами різного ієрархічного рівня.