Архіви за місяць Серпень, 2013

Чи є користь від вічного двигуна

Про те, що «вічний двигун»Створити неможливо, зараз знає і старий, і молодий. Однак цю наукову істину, підтверджену точними законами механіки і термодинаміки, намагаються якось обійти і ті й інші. Своєрідна технічна епідемія вже в XIII в. охопила здібних людей в Англії, Франції та інших державах. Число проектів і конструкцій «вічних двигунів»Різко зросла в XVI і [...]

Екологічні обов'язки громадян

Користуючись екологічними правами, кожен громадянин повинен виконувати і певні відповідні обов'язки у сфері екологічних інтересів суспільства і держави. Він повинен бути готовий до активного особистій участі у здійснюваних природоохоронних заходах, виконувати обов'язки не тільки з охорони і раціонального використання природних ресурсів, а й з попередження екологічних правопорушень, а також виконувати інші обов'язки, передбачені екологічним законодательсвом.«Калсдий [...]

Екологічні права і обов'язки громадян

Під екологічними правами громадян розуміють закріплені в законодавстві права громадянина, які забезпечують задоволення його різноманітних потреб при взаємодії з природою.Згідно з Конституцією Російської Федерації кожен громадянин має право на:- Сприятливе навколишнє середовище;- Достовірну інформацію про стан навколишнього середовища;- Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю або майну екологічним правопорушенням.Під сприятливого навколишнього середовищем розуміють такий її стан, яке відповідає [...]

Екологічний контроль та громадські екологічні рухи

Крім державної служби спостереження – екологічного моніторингу, в систему екологічного контролю входить державний, виробничий, муніципальний і суспільний контроль.Під державним екологічним контролем розуміють один з видів державної адміністративної діяльності, покликаної забезпечити дотримання екологічного законодавства та виконання природоохоронних заходів. Контроль здійснюють законодавчі та виконавчі органи, а також спеціально уповноважені органи держави. Екологічний контроль – важливий елемент регулювання [...]

Екологічний моніторинг (моніторинг навколишнього середовища)

Під екологічним моніторингом (Від лат. «Монітор» – нагадує, наглядає) розуміють систему спостережень, оцінки і прогнозу стану навколишнього середовища. Основний принцип моніторингу-непреривноеслеженіе.Моніторинг є найважливішою частиною екологічного I контролю, яке здійснює держава. Головна мета моніторингу – спостереження за станом навколишнього середовища та рівнем його забруднення. Не менш важливо своєчасно оцінити і наслідки антропогенного впливу на біоту, екосистеми [...]

Поняття екологічного ризику

В останні роки в Росії пріоритети в природоохоронній політиці, засновані на обліку ГДК та інших норм і нормативних впливів на природу, переглядаються. Причина: невисока ефективність нормативного підходу через можливість суб'єктивного підходу до «нормою» і маніпулювання цим поняттям (Порядин, 1998). У зв'язку з цим в основу державної екологічної політики в умовах прогресуючого забруднення поступово закладається концепція [...]

Екологічний менеджмент, аудит та сертифікація

Екологічний менеджмент, аудит та сертифікаціяЕкологічний менеджмент визначають як комплексну різнобічну діяльність, спрямовану на ефективну реалізацію екологічних проектів і програм.На конференції ООН у Ріо-де-Жанейро (1992) підкреслювалося, що «екологічний менеджмент слід відносити до ключової домінанти стійкого розвитку і, одночасно, до вищих пріоритетів промислової діяльності і підприємництва». Система екологічного менеджменту входить до числа основних предметів міжнародних стандартів ISO [...]

Екологічна стандартизація та паспортизація

Загальні положення екологічного законодавства Росії конкретизуються в державних стандартах (ГОСТ), які, так само як постанови, інструкції і рішення, відносяться до підзаконним правовим актам.Стандарт (від англ. Standart – норма) – нормативно-технічний документ, що встановлює комплекс норм, правил, вимог, обов'язкових для виконання. Генеральним стандартом для природоохоронної діяльності є ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартів у галузі охорони природи і [...]

Державні органи охорони навколишнього середовища

Державні органи управління, контролю та нагляду в галузі охорони навколишнього середовища поділяються на дві категорії: органи загальної та спеціальної компетенції.До державних органів загальної компетенції належать Президент, Федеральне Збори, Державна Дума, Уряд, представницькі та виконавчі органи влади суб'єктів Федерації, муніципальні органи. Ці органи визначають основні напрямки природоохоронної політики, стверджують екологічні програми, забезпечують екологічну безпеку, встановлюють правові [...]

Джерела екологічного права

Джерела екологічного праваДжерелами екологічного права є наступні правові документи: 1) Конституція; 2) закони і кодекси в галузі охорони природи, 3) Укази і розпорядження Президента з питань екології та природокористування; урядові природоохоронні акти; 4) нормативні акти міністерств та відомств; 5) нормативні рішення органів місцевого самоврядування.1. Конституційні основи охорони навколишнього середовища закріплені в Конституції Російської Федерації, прийнята [...]